Agmen
Damnation
1. Anděl Utrpení

Kamenné modly nad krajinou ledu
mrazivé stíny v duších mrtvých
krvavé slzy zkrápějí zem
temní andělé zažehli hranici.

Kamenné modly nad krajinou ledu
z mrazivých stínů vychází žár,
krvavé slzy - nasáklá zem
temní andělé utrpení.

Strážci děsivých temnot
ochránci smrti a zatracených,
temný anděl utrpení
krvavým pláčem zkrápí zem.

Krutá vláda temné smrti
trýznivě ledová, nesmrtelná, nekonečná.

Temný úsvit zabíjí slunce
temní andělé na věčném trůnu,
krvavé slzy z kamených model
ledová smršť zkrápí zem.

Bohové stínů, bouří a větru
vláda temnot nad krajinou ledu,
mrazivé stíny oblehly modly
těžký led zabarven krví.


2. Písně Krkavců

Ztichlou krajinou nese se nářek,
záchvěvy země pod chladným oparem.

Za zpěvu krkavců ožívá říše,
vláda temnot pod věčným ledem.
Temné vize - přichází zlo,
v podobě víry v dobrého boha.

Vidím vesnici mizící v plamenech,
trpící lidi na hořících hranicích.
Vidím město - zničené trosky.
Kamenné tváře mužů víry.

Jezdci víry přináší zlo
na těžkých mečích utrpení,
prosím bohy bouří a válek
zbavte mě utrpení.

Ztichlou krajinou dozněl nářek,
naslouhám v dáli písním havranů.


3. Apokalypsa

Záblesk temnou oblohou
od zlatého kříže.
Hymna dobyvatelů zní krajinou stínů.
Věštby dávných proroků
naplněná znamení,
příchod apokalypsy - konečného dne.

Dusot koní protíná
klid temné noci,
tajemná říše ožívá
životem temných sil.

Chladný zimní déšť
přichází s krutou bouří,
proniká do nitra - odplavuje vnitřní žár
s krvavou botou odchází nesmrtelnost.


4. Temné Hory

Mocné hory tyčící se k obzoru,
z mrazivých dálek doléhá zpěv havranů.
Vláda temnot usedá na trůn,
noční oblohou přichází posel.

Smrtící zář proniká mou duší,
nekonečný život proniká mezi prsty.
Smrtící dech ovanul mou tvář,
zkrvavělé ruce skrývají mráz.

V chladných horách mocných bohů
vládne víra v utrpení,
smrtící znamení modravé tváře,
utrpení v duši v těle vládne chlad.

Mocné hory tyčící se k obzoru,
z mrazivých dálek doléhá zpěv havranů.
Vláda temnot usedla na trůn,
noční oblohou přišel posel.

Za svitu měsíce v černém dešti,
ležím v pusté krajině, chladné a mrtvé.
Víra boha v srdce - skučení větru,
cítím chlad země od někud z hlubin.

Hoří, oblohou proniká zář.
Smrt dosedla na svůj trůn,
žár proniká mou duší,
ledová smrť bičuje mou tvář.

Z chladných hor mocných bohů
přichází vítr nesoucí bouři,
zavátý sněhem v ledové hrobce
upadám do hlubin - chladných a těžkých.


5. Mise Dobra

Kamenné tváře mužů víry,
masakr nevinných lidí.
Jezdci na koních nesoucí víru,
pravdu, lásku a poznání dobra.

Oheň ožívá, jasná zář protíná oblohu.

Domy v plamenech mise dobra,
města duchů - domy v troskách,
černý dým v měsíčním svitu,
jediná pravda hlásaná mečem a krví.

Láska boží dopadá s bičí
na záda lidí věřící v sebe,
krvavé divadlo - popravy lidí,
kamenné ruce potřísněné krví.

Božská pravda - krev nevinných,
temným andělům ztěškla křídla.
Dusot koní - poslední zvuky,
které slyším z nenávratné dálky.


6. Zatracení

Rozmlouvám s démony
uvnitř své duše
o zlu a zatracení,
které tkví ve mě,
za bezesných nocí
plných strachu
slyším v dáli znít chóry písní

Má duše - černá a krvavá,
spálená na prach plná stínů.
Dávné písně zatracených
končící v plamenech pekelných.

Temnota přichází s temným deštěm,
kámen provinění leží na mé duši,
temné a prázdné - zatracené.
Chlad z mých očí nahání strach.

Chlad v těle v očích i v duši,
černý déšť dopadá na zem,
chladná noc končící smrtí,
bezesným spánkem a zatracením.


7. Nesmrtelný

Jsem nesmrtelným žijícím bohem.
Já jsem pravdou, žijící vírou, utrpením.
Z ptačích výšin sleduji smrt
po dobu věků dodávám utrpení.

Chladný déšť proniká hluboko do nitra,
utrpení a bolest prochází duší.
Dotýkám se ohně, sleduji smrt,
krutou a chladnou kroužící kolem.
Náhlé ticho protlo tlukot srdcí nevinných,
havraní temnotou proniká zář
od svatého ohně dobyvatelů.

Oživlá smrt vybýrá svou daň
temnou a krutou, životy nevinných

Jsem nesmrtelným žijícím bohem.
Jsem pravdou, utrpením,
z ptačích výšin sleduji smrt,
po dobu věků dávám utrpení.

Z ptačích výsin po dobu věků
sleduji příchod smrti, dávám utrpení.


8. Písně Temných Nocí

Noc se rozprostřela tichou krajinou
temnou a tesknou.
Mrazivý chlad dává tušit zlo
příchod temných sil a utrpení.

Ztemělou krajinou zní nářky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpěv havranů
tušení boje - vzrušení vládne
dohřívá hranice temná noc odchází v dál.

Ve větru je cítit kamenný chlad smrti
páchnoucí a zatuchlý je její dech
píseň temných nocí zní krajinou
temná píseň havranů přerušena křikem.

Ztemnělou oblohou zní děsivý křik
z mrazivých dálek doléhá zpěv havranů
vzrušení z boje kolem vládne
dohořela hranice odešla noc.

Temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Tanec smrti v rouše noci
začíná temný rej
temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Ztemnělou oblohou zní nářky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpěv havranů
smrt kolem vládne kamenným chladem
dohořela hranice přišel nový den


9. Kladivo Na Carodejnice

[Torr Cover]Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial