Allegiance Sweden
Blodornsoffer
1. Intåg

[Instrumental]


2. Med Svärd I Hand

Den tid komma skall när våra hedniska gudar vakna
Den tid komma skall när galgrepet må rakna
Den tid komma skall när vi på slagfält stå med svärd i hand
Den tid komma skall när Jehovas gissel står i brand
Vi kämpa skall och med våld bringa smärta ty för Ygg skall vi släcka Jehovas hjärta
Mörker och damm omhölja jorden
Framåt fram strid är för norden
Vi kämpa på drakskepp vi kämpa till land ty kristen mans tempel skall stå uti brand
Stålet må klinga och blodströmmar vandra Vi Asar ska dräpa i vrede de andra
Jag ser en syn o lyssna till horden det flammar i skyn det dånar i jorden
Valkyrior rida på frustande hästar till kvällen vi samlas och Valhall vi gästar
Tiden är här våra gudar har vaknat Tiden är här repet har raknat
Tiden är här vi med svärd står i hand
Tiden är här Jehovas är i brand
Vi kämpa skall och med våld bringa smärta ty för Ygg skall vi släcka Jehovas hjärta
Mörker och damm omhölja jorden
Framåt fram strid är för norden
Vi kämpa på drakskepp vi kämpa till land ty kristen mans tempel skall stå uti brand
Stålet må klinga och blodströmmar vandra Vi Asar ska dräpa i vrede de andra
Jehovas är död glöm icke orden
Tillsamans vi stridit och segrat för norden
Fiender har aldrig sett dess like ty vi är kungar av Svea Rike


3. Likbål

Vi höggo med svärd sport har vi städse att Nornornas lag vi lyda av ödet ledas
Glada skall vi med Asar i högsätet sitta lidna äro livets stunder leende skall vi dö
När stål har mött stål När sköld har mött sköld
När Valkyrian från blodröd himmel stiga ner
Då vår tid är kommen Då våra blodiga krigarlik på bål läggas
Hisnande dödseld far högt emot molnen Det smattrar ur bålet Nu smälta skallar
Sår spricka ut och det strömmar ur såren kroppen slits upp
Allt slukas av eldens giriga käftar för att uppenbaras i den enögdes mäktiga sal
Nornornas lag vi har lytt och av ödet vi har letts
Glada vi med Asar i högsätet sitta och bespotta Kristi ord
Lidit har vi livets stunder
Leende har vi dött


4. En Svunnen Tid

Från höga berg man se örnen mot vinden segla
På karga vidder man känna vinden piska
Den mäktiga vinden minner om Gudars mäktiga kraft
En kraft från den tid då runor ristades
En kraft från en tid då hövdingar härskade
Svea Rikes mäktiga landskap En gång format i hammarens tecken
Från djupa skogar man höra korpen kraxa
På öppna havet man mäktiga vågor kan skåda
Dessa mäktiga vågor minner om forna dagars strider
Strider från den tid då havshjortar seglade Strider från den tid då spjuten haglade
Då vi minner detta vår slumrande krigarsjäl från en svunnen tid väcks till liv ännu en gång
Svea Rikes mäktiga landskap en gång format i hammarens tecken
En iskall drypande mäktig vind piskar vårat Nordiska hedna skinn
Vi blickar över vårat rike och skådar ett landskap utan dess like
Ett landskap vi ärvt av våra forna fäder Stridsherrar med svärd mod och mundering av läder


5. Heimdal

Hören mig alla heliga släkten
Större och smärre släkten av Heimdal
Han född blev i urtid en gudason med gudakraft frejdad av vapen
Han föddes till världen vid jordens rand av jättemör nio
GJALP
GREIP
ESTLA
EYRGJAVA
ULVRUN
ANGEYA
IMD
ATLA
JARNSAXA
Av dessa han född är
Han starkare gjordes av jordens kraft av svalkall sjö och svinablod
Himinbjorg är den plats Heimdal över helgedomar härska
Heimdal guda beskyddare
Heimdal Den vite asen
Bifrost är den plats Heimdal mot bergjättar vakta
Han mindre sömn än örnen bruka Men synen lika klar natt som dag
Han föddes till världen vid jordens rand av jättemör nio
Han född blev i urtid en gudason med gudakraft frejdad av vapen
Heimdal guda beskyddare
Heimdal Den vite asen
När fimbulvinter nalkas och solen av ulven slukas
När muspelsöner rida mot ödeskampen på Vigrid
Då den vite asen gjallarhornet låter ljuda


6. Yggdrasil

En ask vet jag stånda Den Yggrasil heter
Ett väldigt träd överöst av vita sanden
Därifrån kommer daggen som i dalarne faller
Den står evigt grön över Urdabrunnen
Ratatosk heter den som ränner på Yggdrasils ask
Örnens ord kan uppifrån bär och säger dem för nidhögg där nere
Grabak och Gravvollund Ovner och Svavner alltid tror jag skola trädets kvistar tära
Hjorten uppifrån raspar Medan det ruttnar på sidan Alltsom nedifrån Nidhögg skär
En ask vet jag stånda Den Yggdrasil heter
Ett väldigt träd överöst av vita sanden
Därifrån kommer daggen som i dalarne faller
Den står evigt grön över Urdabrunnen
Yggradils ask är ypperst av träd Men skidbladner av skepp
Oden av gudar gångare Sleipner
Bifrost av broar och Brage av skalder Habrok av hökar och hundar av Garm
Tre rötter står åt tre håll ut från Yggdrasils ask
Hel bor under en Under den andra Rimtursar
Den tredje människor täcker


7. Korpen Skall Leda Oss

Vi stridsklara äro krigarlurar ljuder
Härskri följer mot de kristna vi brakar samman med en väldig kraft
Ur skidorna drar vi dom skinande svärden Stålet skiner av korpars hunger
Våra svärd skär djupt i kristen mans kött
Ty våra själar tillhör Odin
Jehovas lamm skall slaktas för att stilla hedna örnars hunger
Korpen skall leda oss mot Jehovas undergång
Spjuten haglar så tätt att solen förmörkas
Skarpa klingor mot förrädarskallar sjunga
Kristen ryttare störtas ur sin sadel
Kristet blod flyter över land och över jord
Vi skär ut deras hjärtan givet till Odin givet till oss själva
Korpar och örnar flyger sunnan från träden
Dricker gör örnen deras droppande blod
Kraxar gör korpen bland kristet krigarlik
Jehovas lamm är slaktat och har stillat hedna örnars hunger
Korpen har lett oss mot Jehovas undergång


8. Blodörnsoffer

Illavarslande omen som blixtrar i skyn
För den kristne hunden en fasansfull syn
Präster och munkar hade nu fått en syn Av det som komma skall
Såsom virvelvindar och ljungeldar på himlavalvet syntes
Så följde svälten och vårt hedniska folk
Samma år syntes en flotta av skepp i horisonten
De kristne männen hastade för att hälsa dom frid Men friden besvarades med eld och järn
Skrikande svängande sina yxor och svärd stormade Asar in mot den kristne gudens hus
De red åt alla håll likt vargar i vredesmod
De rövade och dräpte präster och munkar Guds hus bestänktes av Guds prästers blod
I Odens namn de skall offras
I Odens namn de skall hängas
I Odens namn de skall dö
I Odens namn vi skall segra
De skola blodörnsoffer lida
De kommo till den kristne gudens hus Och lade allt öde
De kommo till den kristne gudens altare Som besudlades
De kommo till den kristne gudens bröder Som dränktes likt råttor i havet
Dä Jhave


9. Blot

Låt oss samlas i fullmånens sken för midvinter blot
Guda hovets väggar skall färgas röda av blod
Av varje levande väsen skall vi offra nio Genom vilkas blod vi med hedna gudar försonas
Njord du som över hedna altare och tempel råder
Fast åt Fader bland asar du ej föddes Blot äro vigt åt dig
Oden till din ära skall vi på slagfält strida
Som Sigurd drap Fafner skall vi och dräpa Blot äro vigt åt dig
Njord
Du vindens herre
Hör oss
Njord
Du från Noatun
Se oss
Oden
Du mäktige korpgud
Hör oss
Oden
Du Valdr Galga
Se oss


10. Uttåg

[Instrumental]Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial