Allegiance Sweden
Vrede
1. Do Vite Krist

Nu skall du döjar vite kristus!


2. I Som Drogens Hart Med Doden

Vaknen, Nordens alla själar
Ur den långa vinterdvala!
Lyssnen åter till de röster,
som om ädla bragder tala!

Vaknen upp till livet,
i som drogens hårt med döden

Lyssna, djupt ur fjällen
Hörs en ton, ej än förgången
Från den gamla valans harpa,
kämpevisan, skaldersången!
Vindens kvad i askens krona,
viskningen vild Baldersbålet

Vaknen upp till livet,
i som drogens hårt med döden

Frejas suck och svärdens stålklang
Ljuda än i modersmålet

Morgonrodnans fana svajar
Upp och följen hennes öden!

Vaknen upp till livet,
I som drogens hårt med döden


3. I Stjarnornas Skugga

Döda djur slickar dina öron
Med vackra ord och sånger
Orden droppar på ditt bröst
Som ormens etter, långans straff

Tälj dina gudar av tundrans träd
Måla dina gudar i vindens färg
Res sina gudar i stjärnornas skugga
ty Herren älskar dig

I vita särkar kom döden från ovan
Och bländade oss med sitt ljus
Men än har jag ögon att se
Piskorna i deras händer

Bokbålen brinner med kärlekens eld
Men genom röken ser jag att
Hans hjärta är torkat och dött

Smid dina sånger i stål
Och glöm hans lagar ty
När elden styr sitt skepp
Är Herrens värld till ända

Tälj dina gudar i livets träd
Måla dina gudar i prästernas blod
Res dina gudar i stjärnornas namn
ty Herrens hjärta är torrt


4. Hrodvitners Rike

Stjärnorna föll som tårar av stål
Där bergen vilar i ett land
Där träden, marken är slagna i sten
Där eldarna brinner utan rök
I brynet av mänskornas skog

Jorden slukade stjärnornas ljus
Och marken sprack i tusen skärvor
Ulven trädde fram ur golvet av sten
Med käftar av stål och ögon av is

Kejsaren av Hrodvitners rike
Han lånade oss sin tunga
Så även vi fick smaka blodets sötma
Han lånade oss sina öron
Så vi fick höra vargarnas sång
Han lånade oss sina ögon
Så vi fick se när världen skulle dö
Han lånade oss sina ögon
Så vi fick se när världen skulle dö
Med Hrodvitners rike
Med Hrodvitners rike

Stjärnorna stod åter upp ur jorden
och där ulven stått stod nio barn
Med onda, unga ögon, brunnar av visdom

Hrodvitners rike
Hrodvitners rike


5. Baldersbalet

Världens oskuld vilar
På det stora bålet
Genom allt, som andas
Går en iskall rysning
Blodröd sjunker solen
Fjällens skuggor växa
Och i askens krona
Susar tidens höst
Gudar stumme bida
Kring den bleke Balder
Fimbulnatten nalkas
Nu må bålet brinna!
Himlens fäste mörknar
Oden Fattar facklan
Ännet, skumt av sorger
Sänkes mot hans bröst
Nu är ändad varje
Hugfull hjältehärnad
Människobarm skall avla
Endast onda uppsåt
Stark skall niding stånda
God i länkar ligga
Tills att suters låga
Över världen far
Som i dvale domnad
Dröjer vise fadern
Gudens tanke grubblar
Över mörka gåtor
Dyker ned i djupen
Efter dolda runor
Lyssnar ned i andens
Urgrund till ett svar
Fann den vise fadern
Vad han fjärran letat?
Oden till Balders Änne
Viskar till den döde
Vad ej Valhall vetat
Helig tystnad följer
Fridlös fasas verop
Och som orgeltoner
Svävar genom skogen
Odens högsta aning
Världsförsoningslöftet:
Livets strid har mening
Djupsta fall har törst


6. Nordens Fader

Vaknen upp och leten idogt
I de kämpekummel höga
I de stora minnesmärken
Anden ställde för vårt öga!

Vaknen upp till syn och sinne
För det stora, för det klara
Som kan smälta kvinnohjärtan
Som kan hjältehjärtan kuva!

Hör de djupa ljud från Nordens
Barndomsdagars Baldershage
Kämpeluren, Heimdalshornet
Silverharpans klang hos brage!
Hör, det är den vaggsång nornan
Fordom kvad för folkets öra
Och ett nordiskt barnahjärta
Ännu glädes av att höra

Vaknen upp och skåden klarligt
Huru fädren här i Norden
Strävade till mer än ära
Och till mer än glans på jorden
Ja, till mer än Valhalls glädje
Och ett rum i fadershuset
till att dö vid gudars sida
I den sista strid för ljuset


7. Hedna Stal (Hymn Till Nordens Hjaltar)

Beskåda den vackra horisonten
Se de berg och dalar där ingen kristen ännu gått
Se det sköna havet som i stjärnornas sken glimra så blått
Se de rakade skallar från söder de kom
För att predika den kristna läran
Och ge vårt hednafolk Jehovas hand
De ofta döden fick möta
Långt från saxarnas land

Beskåda de heliga askträd
Där de rakade skallar nu hängda är
Nu gåvor åt Odins fåglar
Vår trohet till Odin vi svär


8. Skymning

[Instrumental]Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial