Enslaved "Mardraum - Beyond The Within" 2000


Strre Enn Tid, Tyngre Enn Natt

Hanen fall om p tunet
Fr han rakk gala
-Men eg kjende tida

Hesten hang i slitte taumar
Med utakk piska inn i augo
-Men eg makta trekke plogen

Bonden la seg til marka
Grdelaus og ufri
-Men eg rydda nye hov

Vekstane visna, evige lovnadar brast
Fargane falma, hjarta fraus fast
Styen stilna, men sigeren var tatt
Strre enn tid, tyngre enn natt!

Fjella fall, og skogen brann
Tida teia, vatn vart sand
Sola slokna, men deg hadde eg att
Strre enn tid, tyngre enn natt!

Lyset tok slutt, og stjernene slokna ;
Fr fylgjet ndde fram til gards
-Men eg hussa vegen

Skipa sank med krigar og skald;
I botnlaus avgrunn lagt til kvile
-Men eg rka nye ukjende strender

Gudane vart alle brtt gamle
D dei gyldne veggane fall
-Men eg gav dei ny kraftDaudningekvida

Som eit pent sr
Kven kunne halde ut
Hvis eg fylgjer deg, blir eg som dei?
-Rak i rygg med fana
Til dei hengde

Dei vart som trea, livlause
Snakka ikkje, rrte seg ikkje
Handa kald, auga tomt
(Mimir, lyttar du?)

Det er langt, men trttnas du ?
Tida str stilla, alt anna er ddt
Blod og kvad
Likgudens sol skin i kvar og
Ein sitt ansikt

Urd svarar med ekko, kva vil du gjera?
Kor la du hammaren, Thurisaz kallar ;
Rska tak i faginningas rot

Dei vart som trea, livlause
Flte ikke, hyrde ikkje
Handa kald, auga tomt
Ymir, lyttar du?

Dei vart som trea, livlause
Ymir, kvifor er du tyst?Entrance / Escape

I am not in there
I am not taking any part in this
There s no comfort where you are
And I won t give you anything

I am close to them mentally
But I am inbetween realities
There is no directions for where I am
They can t find me cause I am not in hereOrmgard

Ein jotne skrik i lengsel
Aesar druknar i banesr
I sterke armar veks
Gangar full av rte
Fjella let seg ikkje
Lenger lfte

Berre trellen eig
Sin eigen fridom
Nr kongar fylgjer
Kristenmanns lov

Kven skal bera fram slvet
Kven skal vakta bogen
Kven skal dme rett
Nr hjarta er av kol

Skinnlaus ormyngel
Kven vil vel kome til
Slik ei verd

Dei storme menn drep
Sitt avkom med slve sverd
La dei angre, la dei lide
Men tryst dei ikkje

Gje dei aldri handa,
La dei aldri sj auget

Tannlaust kjterpakk
Kven vil vel hyre p slike ord
Kvite krist drep si eiga mor

La dei fryse, la dei svelte
Men tryst dei ikkje

Om dei f orkar turnen,
Skal me byggja muren
Om dei f orkar turen,
Skal me byggja muren
Om dei f orkar turen
Skal me byggja murenAeges Draum
P sytti og tusen favnars djup
Slr ein puls jamnare
Og hgare
Blger breier seg
Som hjarteslag
Gjennom lidlaus
Mosaikk

Ein vis mann
Tre hgder var han
Kom ein gong
Ned hit og sa:
Det som har vaert,
Var aldri

D sg dei elva
Brenne, og sola bl
D sg dei elva brenne
Og sola bl

Ei norne,
Kom ho med
Ned fra rttene
Og livets tre
Alt vil dy og forg
Stillna skal atter r
D hyrde dei
Songen kvelast
Og barna d

P sytti og tusen favnars djup
Slr ein puls jamnare og hgare
Tomme univers i kvart eit ord
Der oppe, kor draumar dyrMardraum

Faal i flammar
Fanga under is
Mara rir evig

Nightmare

Fall in flames
Trapped under ice
Ridden by nightmares foreverDet Endelege Riket

Det endelege bl
Fremand og lfterikt
I det urgamle raude
Sviv det som ein gong
Kvitt var svart

I sirklar gr rika
Fr anna til eit gr me

I eigne auger uendelege
Utan auger
Lydlaust ingenting
Fr stjerna flyttas
Fjella; og tpa ser
Berre stein

I sirklar gr rika
Fr anna til eit gr me

Klagesongen ingen
Orka hyre
Fyller det tenkande
Rom; tvihald om
Lenker som ikke finst
-Kvifor ikkje leva
Utan dei?

I sirklar gr rika
Fr anna til eit gr me

Det endelege bl
Ikring ei ndelaus mor
Som skal
Kjaerteikne oss
Med endedagars
EldskyerOrmgard II : Kvalt I Kysk Hgsong

Buskapen t hyrden
Og svalt smilande i hjel
Beitet fann dei ikkje

Du elsa din neste,
Og t di eiga mor
Tapar i eigen strid
Herre i eigne lenker

Du ser mot sola og frys i hjel
Hakka til blods i gyldne bur
Kvalt i kysk hgsong
Du kyssar handa som drap
Din eigen bror

Vaer du sikker,
Eg snur aldri ryggen mot deg
Vaer du sikker,
Eg skal alltid hna deg

Tenk nye etter
Kva du har skapt
D du ligg der og dyr
Hyr, der ute kor
Latteren vr ljomar
Tenk etter kva
Som ventar deg,
Du eledige dre!

Me lo d Ormgard brannKrigaren Eg Ikkje Kjende

Eg for ut i strid
D dei framande kom
Eg sloss for min heim og min buskap
Eg kjempa dei ned
Med mitt spjut og min boge
S dei heime kunne eta og sova

Eg drakk og eg skrla
Eg lo og eg skryt
Av mine sigrar, mitt mot og min styrke
Eg fortalde om gullet eg fann
Hj dei eg slakta ned for fote

Eg vakna brtt
Ein kald og mrk morgon
Med buskapen daud og trellane rmde
All mjden var drukken og venene reist

D la eg i veg til lovande land
For atter vende heim med aere
Alle som sto i vegen for meg
Skulle kjenne min styrke og vreide

Ved ein flod sto ein gammal og stl mann
Han vokta ein bt som eg trong
Eg skulle hogge han ned
Men sverdet brast og
Den gamle sto der og flirte

Fattige tpe, som aldri har skjna
At ein krigar skal kjempe mot krigar
Aldri du vinn visst du berre ser fram
Og ikkje inn
Med eit var den gamle vekk
Og vinden tok med seg bten

Ved bredda sto eg og skua
Men ndde ikkje den andre sida
D starta kampen mot krigaren
Eg alltid trudde eg kjenteStjerneheimen

Eg helsar stova med hgsinn
Der ho byr meg inn i flammar og sj
I heile si prakt og galskap
+Trygg vert berre han som tr

Heim- til ei stjerneverd av slv
Heim- ulv, mann og gard

Kenaz- bak panna brenn lyset me eig
Raidho- p tankar over sol og regn
Ansuz- i far vr sitt hgsete

Eg ler mot det heilage hjulet

-Ho vil gje oss svara og lyset;
Vidare sveipas dei med
Atter nytt mrke
....Vis vert berre han som spr

Heim-med stjerner av slv
Heim-ulv , mann og ard
( Eg er - er eg )

Krigar- be aldri om fred
Husbond- length alltid heim
Her vil me samlas
...Om runa spinn
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial