Fluisteraars / Turia
De Oord1. Fluisteraars - Oeverloos

De rivier brengt ziektes de wereld in
Een giftige ader dringt de oevers in
Schuimvlokken als wolken
Een doorzichtige adem breekt zichtbare banken
En sjouwt de modder voort

Het water brengt ziektes tot diep in het land
Hulpeloosheid op bedorven gezichten
Een bevroren mimiek op een verzopen gelaat
In de nattigheid wachten tot je reis verdergaat

Vormen van herkenbaarheid grijpen je vast
De groen blauwe kleur en de greinige vorm
Laat je denken aan een gevoel in mineur
Nu begint het herdenken

De rivier brengt ziektes de wereld in
De groenblauwe kleur en de greinige vorm
Een gevulde adem breekt je bevroren mimiek
In de nattigheid wachten tot de droogte terugkeert


2. Turia - Aan den Golven der Aarde Geofferd

De donkere wolken dragen
Het sombere rouwkleed der natuur

Uitgestrekte zwampen, onvergankelijke wind
Door gitzwarte modder omarmd

De nacht der eeuwen
Openbaart zich in ongestilde honger

Een onafzienbare watervlakte
Den gansche natuur, schreidend!

Het kolkende monster
Luidt het springtij in

Een laatste adem
Vervult het lichaam
Met de ijskoude stroomen des doods

Verleidelijke gedaantes
In hatelijke gedrochten herschept

Een machtelooze worsteling
Als aarde en zee haar dooden weergeeft

Het slachtafval bewaterd
Verslibte karkassen

Vervolgers van zon en maan
Als prooien zijn zij
Aan den golven der aarde geofferdLyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial