Master's Hammer / Blackosh
BLMHBlackosh - Corrterrigena

He scattered into obscurity what did not come in handy, created the universe by waving a hand
A change of demise in voracious black holes for all disobedient star clusters

With a swing he split the stone
when suddenly a bugbear poked his claw out of the grave
and a hideous apparition revealed its face...

A gigantic giant out of space, a terrible monster, rolling planets just for fun
Into the interstellar space he lets out gases and magmatic trash
Astral gales grind brilliant metals and fly away to superstellar heights

Dragon creatures release from the mass, claws on legs, wings of a harpy
a blow from the nostrils, a blaze from the muzzle
Stomachs full of coal and lava, all that stands in their way, the fire shatters the dust

Created the universe with a fart...
Monsters of monstrous contours, morbidly hideous creatures
Macabre chimaera in secret dimensions
Beast waiting for the command to rush forth and unleash hell
To start an apocalyptic ride, to rejoice in chaos and destruction


Master's Hammer - Poletíme komínem

Poblitý Demiurg na smrtelném loži v kocovině zplodil génia
i když se pak ukázalo, že je trochu debilní
běhati za vozem fekálním byla jeho dětská trivia
a do krabičky pilně střádal výkaly fosilní.
Pohleď, jak dnes voním celý v zájmu vědy kobaltem a sírou
systémy když planetární procházejí velkou temnou dírou.
Trenýrky umrlců a fofrmošny v mělkých bílý prášek
tajemství lidstva = příručka o mikrobech
eventuelně cimra plná prázdných flašek.
|: Pohleď, jak jsem pěkně šupinatý a zbrusu nově okřídlen
do nadhvězdných výšin poletíme spolu komínem! :|

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial