Master's Hammer
Finished1. Duše Nesmrtelných

Chystáme peklo všech sedmi stupnu
Divoké zvere príšerný kvil
Pohrebních kytar, válecných bubnu,
Vzývání duchu, okultních sil!

Zdalipak zemrem, to težko ríct
V sklenené kouli jasný obraz
Na druhém brehu mrtvolný klid
Zkoušíme preplout, marne a zas!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozku
Poslední temno, z nadeje strach
Zástupy Dáblových duší
Cáry zbytecných nárku
Všemocný Hádés promení v prach!

Jsme odsouzeni k vecnému bdení
Bezedné prázdno, Satanuv trest
Výpary z bažin, myšlenek tlení
Náš osud jinam nemuže vést!

Jedinou spásou je sedmý živel
Všude je cítit náš sílící dech
Hluboko v zemi chápe náš údel
Cerný drak hrímá-nadeje všech!

Hudba nesmrtelných duší
Hudba démantových mozku
Poslední temno, z nadeje strach
Zástupy Dáblových duší
Cáry zbytecných nárku
Všemocný Hádés promení v prach!


2. Vzývání Úterní

Prijdte géniové bojovní, kterí uskutecnujete rád
Nejvyššího pána vesmíru nad vojem svého Belzebuba
Prijdte mi pomoci v díle jež podnikám ve jménu...

... tretího zárícího svetla temnoty
budte mi nakloneni a vyslyšte prosby, jež k Vám vysílám
každé úterý skrze pantakl ve jménu toho jenž poroucí duchum nejhroznejším

Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan
Ariel - Astaroth - Belzebub - Belial - Leviathan


3. Jáma Pekel

Vesnice horí nocí jdu sám
Zkrátím si cestu pres pole lán
Obklopen dýmem, na konci sil
Ac smysl neznám, jasný mám cíl
Vedomí ztrácím a prece bdím
Vede me Dábel - tam dolu k svým!

Snad jsem již mrtev pro tento svet
Satan však sílu vrací mi zpet
Konecne vidím pekelný chrtán
Do žhavých temnot vrele jsem zván
S telem již nehmotným pricházím blíž
Za mnou se zavírá železná mríž!

Ted sloužím Dáblu smrtí a zlem
Roznáším zkázu, jsem démonem
V každém stavení cerný oltár
Na každém obraze je moje tvár
S hrozivým smíchem vracím se sem
Príznivci Dábla padaj na zem

Cerná je touha, bledá však krev
Kdo není vyvolen, sklidí muj hnev
Marne se pachtí, modlí a sní
Démonem stát se ne každý smí
Posedlí vztekem vesnici borí
Marne vše delají marne stoh horí!


4. Lucifer

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!

Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!
Lucifer! Lucifer!


5. Za Smlouvou Pekelnou

O theo omnipotens qui de nihilio cuncta creasti,
Per virtutem tuorum ineffabilium nominum
Erigion, Adonai, Elohim,
Da his creaturis quas ad nostrum usum efficaciam at alia omnia possui perificare,
Sanctificare per aspersionem et adorationem sutate precor Fausta, Faustagon,
Barocheido, Gedi, Godita, Maton, Igion, Amen.

Jediná zbývá cesta, koncí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!

Mou duši rozleptává zkázy neklid
Zacínám doufat, nabírám víru
Zasranej exorcismus - marná snaha
Vecného ohne nezruší sílu!

To Dábel umožnil mi pochopit zlo
Tisíckrát díky, sláva tobe
V temnotách nenašel jsem zradu a lež
Obracím kríže na svém hrobe!

Jediná zbývá cesta, koncí však záhubou
Jediná zbývá cesta, za smlouvou pekelnou!


6. Privítej Smrt

Hrob opuštený
Ranní mlhou orosený
A na nem kámen bezejmenný
Jenom ty kríže obrácený.

Však nová rakev pripravená
Z neproschlých prken vyrobená
Cernými hreby posázená
Necistou silou požehnaná.

Privítej smrt - rakev ceká
Privítej smrt - hrobník smeká

Touha po smrti je silnejší než já
Opouštím svet ve jménu Dábla
Ve jménu toho, v koho ted verím
Do jeho péce svou duši sverím

Mé telo vnímá jen mrtvý mech
Zatuchlý brectan a sveta bedný vzdech
Ta jáma totiž, to není hrob
Ale jeden ze vstupu do ríše zlob!

Privítej smrt - rakev ceká
Privítej smrt - hrobník smeká


7. Šánecto

nemA. Ohélz do sán vabz ela ínešukop v sán devuen a mukíniv mišan emítšuopdo ym i žokaj yniv ešan mán tsupdo a send mán jed íšjedzev šán bélch imez an i kat iben v okaj ávt éluv dub évt ívtsvolárk djirp évt onémj es tevsop chíseben an isj žnej šánecto.
Šánecto, šánecto...

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial