Mortiis
Keiser av en Dimension Ukjent
1. Reisene Til Grotter Og Odemarker

Jeg har hatt en vision, om kongeriket som
omfavner universet. Jeg så meg selv, i en
sirkel av kosmisk kaos. Jeg vandrer i
disse drommens ord skal på ny bli skrevet,
av hender ei av denne jord. Og jeg, jeg skal reise,
inn i grotter, og ut i ødemarker.

[English translation: Journey to caves and deserts]

I have had a vision, of the kingdom that
surrounds the universe. I saw myself, in a
circle of cosmic chaos. I wander in these, the dream's words
shall once again be written,
by hands not of this earth. And I, I shall travel
into caves and out to the deserts.


2. Keiser Av En Dimension Ukjent

Nå føler jeg att tiden er naer. Min visdom,
mine tanker, har nådd, og skapt ... Jeg har
kunskapene nå. Min sjel hungrer ei mer.
Nok tid, har død hen. Nå kan jeg vandre, i
dimensioner.

[English translation: Emperor of an dimension unknown]

Now I feel that the time is near. My wisdom,
my thoughts, has reached and created ... I have
the knowledge now. My soul craves no longer.
Enough time has died. Now I can wander, in
dimensions.Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial