ROOT
666 / 7 černých jezdců

666

666 je 666.
Toto číslo nosí Rootan hrdě na prsou.
Je to číslo nejmocnější - The Beast
jej všichni zvou! Utvořme kruh s pěti body, skloňme dolů
hlavy, uvidíme věci mocné,
žádné bludy, žvásty, klamy ... Je to mocnost nejmocnější, bez konce, ach,
bez konce uvnitř křišťálové koule
končí všechny hranice. Prohlédne vás jednou provždy
Rootan - temnot mocný Pán,
neskryjete před ním nic,
nejste pro něj hlavolam! Tak pomněte, že tuto sílu,
z hlubin země prýštící,
nezastaví nikdy nikdo,
je to síla smrtící!


7 černých jezdců

7 černých jezdců řítí se černou nocí,
na jejich pláštích 7 křížů září.
Každý kříž obrácený, tak to musí být,
země již pod kopyty koní vaří.
Řítí se k tajemnému, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se. Krev stéká po černých hřbetech koní
když Abaddon dá povel zastavit.
Země se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanův znak zjeví se nad nimi.
Skloní se před otcem svým, všech 7 černých jezdců,
Pentagram září, Rootan se usmívá! Z pochyv 7 ocelových mečů letí,
u Pentagramu do země se noří.
Rootan jim žehná obráceným křížem,
vaří již voda všech světových moří.
A již zase mají své meče pevně v ruce
a v noční tmě všech 7 černých jezdců mizí ...
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial