ROOT - Zjevení
Intro

Enochian key 10
Satanic Bible by A.S. La Vey
Zjevení


Komnata je do tmy ponořená,
jen dech spáčů ruší noční klid.

Najednou však svíce září -
tichý smích - a zase je klid.

Dveře vrznuly - zavál noční chlad,
temná postav do komnaty vchází.

V černý rubáš zahalená,
jen oči jí ve tmě září.

Rychlý pohyb - stojí u postelí,
sklání se a šeptá slova smrti.

Vzpřímí se a vztáhne ruce,
dvě živá srdce v pěstích drtí.

Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi
- jak zemřeli, nikdo neví.

Říkalo se, že snad žili v hříchu,
Temnotám že patřili ...!
Aralyon

Pojď se mnou, můj synu, pojď,
naučím tě věci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.

Spatříš zář te hvězdy temné,
její sílu můžeš také mít!

Pojď se mnou, můj synu, pojď,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.

Všechno, co znám, to naučíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne učil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.

Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!
Výslech

Suspicio - Garrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeles
Suspicio violens - Tortura del Aqua
Upálení

Jsem nevinen ... to vím
Jsem nevinen ... to vím!
Stojím tváří v tvář
své přítelkyni smrti,
však slza žádná nesmáčí má víčka,
i když bolest okovů mne drtí!
Jsem nevinen ... to vím
Jsem nevinen ... to vím!
Omnia ad majorem, Aralyon gloriam!Píseň pro Satana

Ach Satane, Ty vládče všehomíra,
jak skála pevná je má láska k tobě.
Nezměnitelná v tebe je má víra,
obrácený kříž chci mít na hrobě.

Tvůj obraz mám vypálený v srdci -
v srdci, které je navždy tvoje!
Když navštívíš mě někdy v noci,
pentagram zazáří jak světlušek roje.

Tvým jménem já proklel kostely a chrámy,
mou duši sám Lucifer si vzal.
Spálil jsem bibli a podobný krámy
a tobě své tělo věnoval.

Vím, že jsem tvůj, jsem majetkem tvých synů
a těším se na tvůj ohnivý Ráj.
Jen vírou v tebe já odčiním svou vinu,
pak půjdu dál, až na propasti kraj.

Při Černé mši jsem vždy nesmírně hrdý,
že do učení k sobě jsi mě vzal.
Co nezmohou dnes žádné vědy,
to všechno ty už dávno dávno znal.

Když vkládám ruce do středu Pentagramu,
a duše má se začne zachvívat,
pak vždycky poznáš, že nikdy tě nezklamu,
že navěky tě budu milovat!666

6 6 6 je 666.
Toto číslo nosí Rootan hrdě na prsou.
Je to číslo nejmocnější - The Beast
jej všichni zvou!

Utvořme kruh s pěti body, skloňme dolů
hlavy, uvidíme věci mocné,
žádné bludy, žvásty, klamy ...

Je to mocnost nejmocnější, bez konce, ach,
bez konce uvnitř křišťálové koule
končí všechny hranice.

Prohlédne vás jednou provždy
Rootan - temnot mocný Pán,
neskryjete před ním nic,
nejste pro něj hlavolam!

Tak pomněte, že tuto sílu,
z hlubin země prýštící,
nezastaví nikdy nikdo,
je to síla smrtící!7 černých jezdců

7 černých jezdců řítí se černou nocí,
na jejich pláštích 7 křížů září.
Každý kříž obrácený, tak to musí být,
země již pod kopyty koní vaří.
Řítí se k tajemnému, ke svému otci,
jenž Rootan jmenuje se.

Krev stéká po černých hřbetech koní
když Abaddon dá povel zastavit.
Země se otvírá a všechno kolem duní.
Rootanův znak zjeví se nad nimi.
Skloní se před otcem svým, všech 7 černých jezdců,
Pentagram září, Rootan se usmívá!

Z pochev 7 ocelových mečů letí,
u Pentagramu do země se noří.
Rootan jim žehná obráceným křížem,
vaří již voda všech světových moří.
A již zase mají své meče pevně v ruce
a v noční tmě všech 7 černých jezdců mizí ...
Démon

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy

Rozervaný chřtán - v srdci máš kůl,
jakoby ti do krve někdo sypal sůl!

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy

Bezmocně jen řveš - temnou nocí oh
ocel rudne krví - zpívá Astaroth!

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzyZnamení

Jen myšlenkou - ničím více! -
dotkni se tajemna ...
Strach - vzrušení - co to je?
- co roztřese tvá kolena?

Zkus nahlédnout - ale nic víc -
tak poodhal tu roušku!
Šeptání ve tmě uslyšíš,
chceš podstoupit tu zkoušku?

A náhle záblesk - pak už nic -
je tohle snad tvé Znamení?
A šepot náhle zesílil,
tvé srdce náhle zkamení!

Tak už jsi poznal - co jsi chtěl?
Poznal jsi, co je Osud?
Varovný prst je vztyčený,
budeš dál žít jako dosud?Cesta zkázy

Vidím, vidím cestu zlou - černý stopy jdou,
trosky krutých válek - máme za sebou.
Teď už jenom havrani - letí krajinou,
plnou kostí šedivých - krví zalitou.

Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, neboť jistě vím,
že už se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí - věčných tuláků,
karavana mrtvých těl - a stíny hlupáků.
Po kolena v krvi - jdeme hledat novou zem,
zda se to všem podaří - zda se naleznem?

Mám strach touhle cestou,
mám strach s tebou jít,
mám strach, neboť jistě vím,
že už se nevrátím!

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial