Taake
Gravkamre, Kroner og Troner1. Et pust av Oeyne

I et morkent skogholt
Blant kvestet grein og busk
Kan du se det tomme blikket
Forferdelig type i graaningen

Sant skal sies om mangt et vesen
Det gaar kaldt nedover ryggen ved tanken
For djevlene vil jakte deg til doerstokken

Et stykke lidelse av bunnsolide krefter
Et siste aandedrag mot helvetes port
Nakne bein grodd fast i mosen

Skamfert fra nakken og ned
Et ublidt moete med kniven
Himmelen males roed i kveld

Et pust av oeyne
Det sjeleutdrivende
Faller tungt i brystet
Som et hammerslag mot kjeven


2. Hov var Stein

Ingen hoerer naa pulsen er borte
Det er begravd i sin egen lille kiste av ubetydelighet
Innslynget i torner
Drap har hensikt opplevd paa et kors moetes med latter

Glemte saler vekkes naa til liv og lytt hat faar kraft fra Satan
Viljen til aa oedelegge alt kristus haand har tatt i
Vondskapens elver vokser
Befoeler og renser den norroene sjel

Forbannet vaere alt som puster
Forbannet vaere alt som ved roettene til skapelsen
Som ved porten til riket
Nynner livets melodi
Tomhet skal seire

Faner hvorpaa oeyet viser seg
Djevelens aand er iskald
Besksaaret og elsket av kniven
Entsirk ed perd

Eismal
Det henger naa der
Bloedende og tyst
Fraroevet sin plass
Visket ut fra livet
En beloenning til meg selv
En hymne tol moerket
Hill

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial