Thyrfing
De Ödeslösa
1. Mot Helgrind

En dag ska jag söndra | Och skingra deras själar i eld | En dag ska jag härska | Och lämna som kött på markens gräs | När svedande lågor dragit förbi | Jag stå levande på askan | Betvingande varje ömsint tanke | Markens törst skall släckas av blod

[Chorus:]
Mot Helgrind i öst de vandrar på led | Utför jordens rand de stupar | Må den farled som mynnar i slutligt fördärv | Bli sist ut i den usla flockens färd |

Ovan stoft, ovan jord, ovan rike av död | Mitt stridsrus mot världsträdet spirar | När vårt vrak i haven nu sänkas | Skall allt rämna och allt skall förgås | Vi skall alla den hamn lämna | Där vi av salta vindar pinats | Alla ska bryta den våg | Som närt själens bränningar |

[Repeat chorus]

Då man tro på ljus och ande | Tror jag på vinter och fejd | Stackars ensamma väsen | I en värld utan skönhet

[Music: Lindgren/Löf/Hernborg | Lyrics: Lindgren]


2. Fordom

Frodandes i skuggorna av det förflutna | Förmultnade minnen stampat till stoft | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Ty tiden som stannat den tillhör oss | Passerade år bliva vår föda | Närandes på de timmar som förlorats | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Idisslande den gårdag som förtärts

[Chorus:]
Förbli intet - i djupet stanna | I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm | Frusen i bortglömd dvala | I fordom dränkt - Sänkt i döda tidens damm |

Stunden då allt en gång kärt förlorar värde | Vaga ögonblick blekna, vaggandes bort till glömska | Nu frusna drömmar kläckta förgäves

[Repeat chorus]

Framtidens styrka uppluckrad till menlöshet | Svunnen existens upplöst, i djupet långsamt bruten ned | Sänkt i döda tidens damm

[Repeat chorus]

[Music: Rydén/Lindgren/Kristensson | Lyrics: Rydén]


3. Veners Förfall

En illavarslande frätande ström | Ilande kårar spår om annalkande dom | Domnande nerver, strålande ångest skvallrar, larmar, om en avgjord kamp. Cell efter cell kapitulerad, av giftflodens vågor övermannad

[Chorus 1:]
Må plågor och misär följa dig ända in i döden | Krypande fasa inombords | Kilandes, klamrandes fast om livets barm |

I tiofaldig styrka skvalpar döden, medvetet slingrande, i sakta ström fram | Bruten ned innifrån, veners förfall, sköljandes mot ditt livsfördärv

[Chorus 2:]
Må plågor och misär följa dig ända in i döden | Krypande fasa inombords | Snärjandes, absoberandes hjärtats kraft |

Förlorad, i förtvivlan, mot fördärv | Av injektion fördömd, förkropssligad, av förruttnelse förtärd | För evigt förolyckad, förintad, förgiftad - veners förfall

[Repeat chorus 2]

[Music: Lindgren/Löf | Lyrics: Rydén]


4. Illvilja

Jag har förgått | Själar som skuggor krälar | Vanvett fött av natten | Varit här förut | En upptrampad stig | Där ingen satt sin fot | Det skrämmer, det lockar | Måste vandra vidare

[Chorus 1:]
Dit solen aldrig når ska jag dig bära | Vi ser klart i mörkret | En sista bön för | Illviljans renässans |

Vredesmod min spegelbild | I den kalla klara ån | Jag borde ha förstått | Vinet som gav | Färgar nu grönskan svart | Forsete är fallen | Döden håller hov | Likt Od vandrar jag över lik

[Chorus 2:]
Vredesmod min spegelbild | Jag ser klart i mörker | Andas djupt eller inte alls | Illviljans renässans |

Tvåhövdad dans i de fördömdas sal | Livslång skymning fördröjer min vår | Avsky och hat, giftet i mitt kärl | Jag är med dig för alltid | Jag är här

[Repeat chorus 1]

[Repeat chorus 2]

[Music: Lindgren | Lyrics: Ekdahl/Kristensson]


5. Kamp

Han stal dina sista ord, nu är han dina tankar | Kyla och smärta, smutsiga naglar i öppna sår | Han är den som tar, men aldrig ger | Om igår var idag - Jag är kamp | Oefrånkomlig och skoningslös | Äro han som skall piska livet dit jag vill | Vetskapen om att endast ett är säkert | Tyglar den bleka hästen ett tag till

[Chorus:]
Kamp | Jag är kamp | Kamp | Förgås i flammor | I alrunans skugga är viljan vapnet |

[Repeat chorus]

Blod är inget | Eld är allt

[Repeat chorus]

[Music: Kristensson | Lyrics: Kristensson]


6. Relik

Mynningsflamman värmde föga | Ett vådaskott utan ammunition | Likväl kommer solen föda | En son utan pardon | Vinterns avkomma är sig lik | Förändring, förhoppning, färger | Likvakan blev en naturlig dynamik | Sidensvansen härmar rovfågelns skrik

[Chorus:]
Vill och försöker | Men hatar så det gör ont | Ohelig kvarleva skriker högst | Plåga, pina, vånda och ve | Vinterskuggan är sig lik |

Svarta förbannelser av förstörelse | Ingen morgondag, omotiverade skrik | Illvilja, glädje, sorg och misantropi | Ingen sund tanke, jag går över lik | Valknuten i norr bär mig söderut | Ångestens högborg, krokar i taket | Mitt förbannade blod gungade där | Vi når aldrig land igen

[Repeat chorus]

Plåga, pina, vånda och ve - Relik

[Music: Sjölund/Lindgren/Löf | Lyrics: Kristensson]


7. Vindöga

Ur fragment från livet som sveps förbi | Hör de ylande minnenas virvlande | Insup så odören av de fallna | Förena luft med ljuden från förtvinande kropp | Kärr och gyttja varda en enslig grav | Lera som med likstelhet snart förenas | Flockandet av larver, maskar och flugor | Bekräftelsen av domen från klagande korpars sång

[Chorus:]
Virvlande och rytande stormliar i vitögat skymta |

Ingen värdig jordfästning nalkas | Blott ett insomnande till förruttnelsens bris | Förnimmelse av livstempo som stillats | Omsider släppa tag och ur dvala lämna in | Stilla vila i evig slummer | Ett minne blott upplöses i tid | Köttets lämning, skinnflådd blödande föda | Under vindens klagande ton, pågår så omvandling till jord

[Repeat chorus]

Vindöga - Förblindad emot hopp, mot liv, mot nåd | I motvind förgäves vandrat, från födelse till död

[Music: Hernborg | Lyrics: Rydén/Hernborg]


8. De Ödeslösa

I morgontimma var skapelsen ny | En arla vandring längs strändernas stråk | Lufthav som strålar av gryningens ljus | Vind som kyler den grånande hud | Ett förskönande kalls himlavalv | Över den vidsträckta vyn | Med fynd av drivved som svept in mot land | Den djärvaste av tanke föds Solskivan ståtar högt | Bakom skuggornas danande gång | Det urtida träd som andas | Som viskar ut sin gudaande | Bark som murknat och fallit isär | En gestalt som närts utan ljus | Ögon som öppnas än utan liv | Än utan syfte och mål

[Chorus:]
Ask och Embla | De ödeslösa |

Med havet som slutpunkt, dess ändlösa grav | Hand i hand samman mot en ny värld | Räds ej den gäld som betalats i guld | Men dömd till det pris som betalas i järn | Forna vintrars skare | Har nu glömt inför årets skörd | Rämnande murar, smältande tjäle | Ett ok som släpats i gyttjan | Det finns ingen rättvisa | Ty det finns bara oss | Gårdagens slit betyder föga | Inför morgonens dom | Visa mig det band som brustit | Visa oss dess spruckna fäste | Flitens tid har tystnat | Där pålar på nytt slås i jord |

[Repeat chorus]

När Gautr gjöt liv, de befriade kroppar | När Gautr gjöt liv, de befriade själar | Varmt blod i ström genom ådror | Värmen från dess källa, att skönjas bland lövverk | Stränder av svavel, en spegel så grå | Dränkt utan färger och liv.... av de ödeslösa

[Music: Lindgren | Lyrics: Lindgren]


Joakim "Jocke" Kristensson ‒ Bass
Patrik Lindgren ‒ Guitars
Peter Löf ‒ Keyboards
Jens Rydén ‒ Vocals
Fredrik Hernborg ‒ Guitars
Dennis Ekdahl ‒ Drums


Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial