Thyrfing
Vansinnesvisor
Draugs harg

Aldrig skall ålder förtvina eller sätta sina spår
Ni ska dit varken sol eller måne når
Där sång blir till klagan och skratt blir till gråt
Där smärta är evig och dagar är år
Där honungen blir till salt i era sår

Nastrands ormar som spyr ert er etter
Skört är slottet men stark är min ruin
Kräla ur min boning, lämna min gård
”Av asar och alfer som här inne äro
Ingen i ord är din vän”

Likstrandens ormar som spyr blod och etter
Ni som blint trampar Draugs harg
På knä i Eljudne mottag död mans dom
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats

Bärsärkargång mot de dödas helgedom
Hammare och stål skall urkraften väcka
I björnskorta mot Draugs harg
Må nidingapestens veka nacke knäckas

”Hrungners dråpare skall dig till dödsriket skicka
Långt under likgrinden ned”
Mot död och helsvite, erat öde och pinoplats
Långt under likgrinden ned
Draugs harg, långt under likgrinden ned


Digerdöden

Aldrig mer må vi talas vid
Men på gastbacken hörs vår klagan
Aldrig mer vi järtecken finna
Vi mötas vid din gravöl

Räfsans slit vid gårdars dörr
Varslar om död så kall
Nu digra liar svepa
Likt en skarprättares verk

Chorus (x2)

Här vandrar en pestlagen hop
Här skådas krigets härjningar
Här vilar en lukt av död
Här frodas domedagens gissel

Blida den med köttet, det fina
Rena husen med gnideld
Må nysått gräs den hindra
Djurkadavrens stank den fräna

Det blir inte ont om kläder
men det skall råda brist på bräder
Många kistor vi må bygga
Ty pestens tid är här


Världsspegeln

Blått, grått, grönt för ögat
Världsspegeln, dit längtans vingar bär
En fröjd att skåda, att sinnet öppna
Flyende sot på svarta vingar far

Om natten, stormen och vinden
Molnfria vyers inre horisont ler
En öppning i stormen den ser
En öppning i stormen den ser

En lockelse inte bara på ytan
Inte endast en färd, även ett mål
Vad väntar mig under systrar nio?
Vad döljer Rans döttrar för mig?

Chorus

Här skall jag finna min ro
Här skall jag finna min sinnesfrid
Här skall jag för evigt vila
och i Ägirs djupa salar min ångest begrava

Ett sista offer för Njord
Ett sista blot för välgång på färden
En hemlighet som skall bli min
Ingen ånger, vad böljorna giva


The Voyager

To be blessed by an ocean
Takes it’s pain and sacrifice
To reach where I am destined
Takes an old mans life
With blood I soak my idols
With Pride I set my sails
I scans the furthest horizon
For the shores I am aimed to find

Chorus

Mountains and caves of ice
Yet a new land to find
The voyager to be
In the search for an own empire

Onward towards the dark sea
Set sail along with the serpent
Anchor where none has been
Face whatever our fears might be
I fight the storms, the rain, the thunder
I am my own navigator
Exhaust, hunger thirst and blood
Dragons bringing me forth

Repeat chorus

Who could forsee
That the see was so dark
Down here in my grave
Ends a young mans life
True men die in battle
To feast ’til the last of days
But down here in my grave
My roaring won’t be heard


Ångestens högborg

I en kvalmfylld, andlig öken har jag sett de gå
Drabbade av själasoten, håglösa, med ilska i synen
Det är som sorgen aldrig skulle lämna deras ögon
Som om sinnet hade svartnat för evigt

Sammanträngda på ytor små
Lager på lager (i boningar grå) i ångestens högborg
Under jorden hastar de – jagande sökande; ingenting finnande
Inte en stilla undran – en rasande fråga;
Varför stannar ni inte upp?
Innan ni er fredliga gömma finner
I susande lundar tvingas även ni till vila

Oändligt upplyst – för alltid höljd i mörker
Inga stjärnor ser jag lysa här
Vilka skalder dikta i denna dimma?
Vilka målare sina verk här färgar?


The Giant's Laughter

I live in the mountain hall deep under the earth
Where Odin’s eye never has seen
I hate the white aesir and the sons of earth
Those who bow to gods, those whom I despise

I enjoy nocturnal storms
I tramp the greed of the fields
I break the keels, I mislead the wanderer
I enjoy when he fears
(When the giant laughs)

I can stand the day bright as it shines
When walkyries wave their bloodred wings
Oh, how beautiful the ravens flight
Above the battlefield
And the sword chills a human heart

Why to be innocent
Daughter of Embla?
Behold in the beast’s embrace
The flower has withered
Why are you fighting for your land
Youth of the north?
They sold your fathers’ grave for the petty gold


Vansinnesvisan

Länge nog har era maskätna huvuden vilat på era veka axlar
En längtande känsla sprider sig i mina nävar och lustan brinner
Klinga stolt när ben möter stål, klinga stolt när sårsvetten droppar
Länge nog har du väntat på att skilja maskätna huvuden från veka axlar

Chorus

Djävlar anamma
Svält och bedrövelse
Pest och förintelse
Död och förbannelse

Inga tårar skall era förvridna, blödande, brutna kroppar väta
Ingen älskarinna, släkt eller frände vid era lik skall sörja
Ingen hjältars sal, ingen himmelsk fröjd när makter(na) (era) öden utmäta
Blott spott och spe era eftermälen färga

Repeat chorus

Era gravar är passande att smutsa med mitt avskräde
Era minnen är mina att bespotta med hat och hån
Inga goda ord om de döda minner, inga ljusa minnen omtalas
I mitt vansinne fann ni livets ruttna slut


Kaos återkomst

Sprungen ur kosmos i dans
Samvetslös men dömd
Innan liv här blott mörker fanns
Din kraft till synes gömd

Din jord skola blomstra i prakt
På din väg mot undergång
Snart du sänkas i dödens makt
En stämma i din banesång

Chorus

För evigt jag förnimma ditt fjät
Formad utav tidens rand
Nornor skrek och gudar grät
När du slets ur min hand

Ett folk till att skapa
Att hedra hem och bygd
Blott en niding att försaka
Misstro mot vår dygd

Skalder må dig följa
På din väg mot undergång
Härskare sin avsikt dölja
En stämma i din banesång

Repeat chorus
Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial