Master's Hammer - Ritual


Original Version CD Version Tape Version
1. Intro 0:52 1. Intro 0:52 1. Intro 0:52
2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30
3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30
4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16
5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07
6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34
7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24
8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19
9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34 9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34
10. Bykoupeni 5:32 10. Bykoupeni 5:32
9. Utok 7:32 11. Utok 7:32 11. Utok 7:32
total time 40:04 total time 50:10 total time 50:10
Rerelease Version Re-Rerelease Version
1. Intro 0:52 1. Intro 0:52
2. Bad Modly 6:30 2. Bad Modly 6:30
3. Kazdy Z NaS ...! 3:30 3. Kazdy Z NaS ...! 3:30
4. Ritual 3:16 4. Ritual 3:16
5. Geniove 5:07 5. Geniove 5:07
6. Cerna Svatozar 5:34 6. Cerna Svatozar 5:34
7. Becny Nasrat 3:24 7. Becny Nasrat 3:24
8. Jama Pekel 4:19 8. Jama Pekel 4:19
9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34 9. Japalili JsmeOnen Svet 4:34
10. Bykoupeni 5:32 10. Bykoupeni 5:32
11. Utok 7:32 11. Utok 7:32
total time 50:10 total time 50:10


Pád modly

Mohutný černý dým z útrob země,
nebesa krvácejí,
rudé skvrny na sněhu zářícím
stále se zvětšují.

Je pravděpodobné,
že někdo nahoře
marně a zoufale se snaží
smývat hříchy světa -
je těžké proklínat,
co již dávno prokleto,
nelze nic napravit,
když sémě Zla již dávno zaseto!

Tvůj pomník skrývají
plameny hladové,
až k nebi zdvíhá se dým,
my už budem umírat s požehnáním
ničitelé falešné víry!

Žálářníci nebes, váš ráj je vězením,
dejte mi jediný pevný bod ve vesmíru -
Peklo! Váš pomník rozdrtím
jediným úderem, posledním úderem!


Každý z nás ...!

Vaše srdce přetékají hněvem
nemilosrdným,
chtějí se zbavit zátěže,
pro kterou tam místa není,
těch prolhaných vředů
na bušících svalech,
konečně svobodných, teď
už je to něco víc než
rouhání!

Odporné symboly svatého těla -
sveřepé pohledy oběšenců,
z jejich sádla jsou uhnětena,
tisíce nožů vyrývá znamení:
každý z nás zabíjí Boha!

Doneste k onřadu břemeno své
znetvořené k obrazu jeho,
to astrální pojetí je velmi silné,
jeho jádro musí být probodeno.

Rozžhavené ocelové hroty
projíždí tajícím voskem,
zaniká svět podlých
věřících s dutým mozkem!


Geniové

Tak jako v smrtelné agonii
prožíváš život uplynulý,
poslední západ slunce
promítá krvavé stíny -
obrazy z druhého břehu
na stěně pohyblivé,
úzkost podřizují hněvu,
elementálové!

„Otče, proč jsi mě opustil?“
„Protože víra tvá je silnější než já!“
„Já vím, už tě nepotřebuji,
geniové bez pohřbu vcházejí.“

Do říše strašlivých tajemství,
kam mají přístup jen zemřelí
vedeni zákonem vítězství,
nečekat, co „osud“ nadělí.
Na nás už neplatí terror
anděla sebeklamu,
Leviathan
otvírá svoji tlamu!


Černá svatozář

Ty spatřils hořící
černou svatozář,
toho, jež káže nám,
že život je přeludem
kynul Ti - za mnou pojď
- ty skryl jsi svoji tvář,
marně jsi vážil pouť
za jeho pohledem.
Až brány sedmi pekel
budou dokořán,
pozdě je přemýšlet,
co měl jsi dělat dřív,
varuj se úmyslu
vstoupit nepozván,
Tvou duši pohltí
jen ledový masív.

Úlomky těžkých kovů
se řítí temnotou,
dvě oči září v dáli
s klidem lhostejným,
žádný tvor nepronikne
jeho samotu,
není-li Zlo živlem
převládajícím.
Bolesti existence
rázem pochopíš,
bez formy zlo -
- čisté v každém z nás,
v tu chvíli ucítíš
dech ďábla mnohem blíž
a žádné otázky
už nebudeš si klást.


Věčný návrat

Na příšerných paprscích vodních krystalů
mrazivou věčnou nocí kmitají ohně
pomalé a tiché jazyky plamenů
doutnající zkázonosná Vůle.
Vždyť sami sobě jsme symbolem spásy
nepřežijí nic netušící
pentagram na hrudi každého z nás -
znamení vševyjadřující.

Tentokrát nezazní žádný signál
nzbouření duší, co nevrhaj stín
Pekelné zvony jsou zbroceny krví
a zvoní k věčnému návratu
aaaaaaarrrrrrrgghhhhhh!

Dobře znám to místo, kam všichni stejně patříme,
nevěřte prolhanejm držkám proroků
Bůh je teď náš sluha a Satan jak by smet -
ty dva pacholci už mě dávno pijou krev
a smrt je konec jenom pro někoho
zato my vám ještě ukážem
co to znamená,
co to znamená -
dívat se Mistrovi do tváře!


Jáma pekel

Vesnice hoří, nocí jdu sám,
zkrátím si cestu přes pole lán,
obklopen dýmem, na konci sil,
ač smysl neznám, jasný mám cíl,
vědomí ztrácím a přece bdím,
vede mě Ďábel, tam dolů - k svým.

Snad jsem již mrtev, pro tento svět,
Satan však sílu vrací mi zpět,
konečně vidím pekelný chřtán,
do žhavých temnot vřele jsem zván.
S tělem již nehmotným přicházím blíž,
za mnou se zavírá železná mříž.

Jáma pekel, stokrát prokletá,
jáma pekel, krví zalitá.

Teď sloužím Ďáblu, smrtí a zlem,
roznáším zkázu, jsem démonem.
V každém stavení černý oltář, na každém obraze je moje tvář.
S hrozivým smíchem vracím se sem,
příznivci Ďábla padaj na zem.
Černá je touha, bledá však krev,
kdo není vyholen, sklidí můj hněv.
Marně se pachtí, modlí a sní,
démonem stát se ne každý smí.
Posedlí vztekem vesnici boří,
marně vše dělají, marně stoh hoří!


Útok

(dedicated to A.S. La Vey)

Dvakrát tisíc let pykáme za něco,
co jsem nikdy neprovedli,
dvakrát tisíc let trpíme za někoho,
koho jsme nikdy neviděli.
Tady a teď!
hnijeme za živa.
Tady a teď!
bída, smrt a nuda!

Ten, kdo mi říká: „nesmíš“,
je mým nepřítelem úhlavním,
teď pozná to, co mi zakazoval,
malý, nepatrný útok začíná!

Starý kulhavý pes musí být sežrán
vlastními dětmi, neboť oni budou
pod praporcem silných vládnout na Zemi!
Tady a teď -
Alfa a Omega!
Tady a teď -
osud ve svých rukách!

Víru, která mučí, rády zlikvidují
její oběti,
vašeho spasitele věšíme za nohy -
už se ve větru klátí!
Tady a teď
vidíte Božího syna,
tady a teď
jeho svíce zhasíná!Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial