Kawir - To Uranus


Original Version Boxset Version Digipack Rerelease Version
--- New tracks --- --- New tracks --- --- New tracks ---
1. To Uranus 6:35 1. To Uranus 6:35 1. To Uranus 6:35
2. Sword of Dardanus 7:31 2. Sword of Dardanus 7:31 2. Sword of Dardanus 7:31
3. Kouretes 7:20 3. Kouretes 7:20 3. Kouretes 7:20
--- Promo '93 --- --- Promo '93 ---
1. Sinn (The Blazing Queen) 6:39 1. Sinn (The Blazing Queen) 6:39
--- Eumenides ep --- --- Eumenides ep ---
1. Eumenides 5:45 1. Eumenides 5:45
2. Adored Cry of Olympus 3:23 2. Adored Cry of Olympus 3:23
--- bonus --- --- bonus ---
1. To Athena 5:45
2. Thanatos 6:29
1. Prometheus 6:56
2. Io Pan 4:09
3. Marasmus 7:19 3. Marasmus 7:19
total time 37:13 total time 56:46 total time 39:50


1. To Uranus

ΟΥΡΑΝΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΩΡ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΑΙΕΝ ΑΤΕΙΡΕΣ
ΠΡΕΣΒΥΓΕΝΕΘΛΕ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ ΣΦΑΙΡΗΔΟΝ
ΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙ ΓΑΙΑΝ

ΟΙΚΕ ΘΕΩΝ ΜΑΚΑΡΩΝ ΡΟΜΒΟΥ ΔΙΝΗΣΙΝ ΟΔΕΥΩΝ
ΟΥΡΑΝΙΕ ΧΘΟΝΙΕ
ΦΥΛΑΞ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΛΗΘΕΙΣ

ΤΑ ΙΡΑΙ ΟΝΥΜΑΤΑ ΣΟΥ ΚΥΚΛΙΣΚΟΜΑΙ
ΤΑ ΚΡΥΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΘΗ ΟΠΕΡ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥΝ ΕΣΕ
ΙΝΑ ΤΕ ΗΚΟΥΣ ΤΑΥΤΑ ΣΥ ΕΛΘΕ ΕΝΤΑΥΘΑ

ΟΥΡΑΝΕ ΠΑΓΓΕΝΕΤΩΡ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩ\ΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
ΚΡΟΝΟΤΕΚΝΕ ΑΔΑΜΑΣΤΕ ΠΑΝΥΠΕΡΤΑΤΕ ΔΑΙΜΟΝ

ΕΣΕ ΜΑΚΑΡΙΕ ΤΕ ΑΥΘΑΡΤΕ ΑΝΑΚΤΑ
ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΟΣ
ΕΣΕ ΑΣΤΡΑΠΟΦΟΡΕ ΩΣΑΝ ΧΡΥΣΕΙΟΣ
ΦΩΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ
ΣΕ ΑΥΤΟΠΑ ΤΩΡΑ

ΣΟΙ ΟΠΕΡ ΠΕΡΙΚΛΥΕΙΣ ΕΙΣ ΑΙΘΕΡΙΑΝ ΣΤΑΔΙΑΝ
ΓΕΝΝΗΤΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΑΦΕΑ
ΑΝΑΚΤΑ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑΤΟΥ ΠΥΡΟΣ
ΣΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΥΣΕΙΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟΝ


2. Sword of Dardanus

ΚΙΚΛΗΣΚΩ ΣΕ ΠΛΑΤΤΩΝ ΓΕΝΕΣΣΗΣ
ΑΠΛΩΝ ΤΑΣ ΠΤΕΡΑΣ ΣΟΙ
ΕΠΙ ΟΛΟΥ ΣΥΜΠΑΣΙ

ΣΥ ΤΥΛΙΣΕΙΣ ΤΑΣ ΛΟΓΙΚΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΜΑΥΡΗ ΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΠΕΡ ΒΙΕΙ ΚΡΥΠΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΠΑΣΗΣ ΨΥΧΗΣ

ΝΕΑΝΙΣΚΟΣ ΩΣΑΝ ΠΑΙΣ ΑΝΤ' ΑΥΤΟΥ
Ο ΠΛΕΙΣΤΑ ΣΟΦΟΣ ΤΟ ΓΕΝΝΟΝ ΤΡΗΡΑΣ
ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ ΣΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΣ ΓΕΝΕΙΟΝ ΕΝ ΑΟΠΑΤΟΝ ΠΥΡ
ΕΠΙΣΕΡΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΑΠΑΣΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ
ΟΙΤΙΝΑ ΖΩΝ
ΕΛΘΕ ΩΣΤΕ ΤΙ ΦΕΡΕ ΚΟΠΟ
ΕΤΟΛΜΟΥΝ ΟΙΤΙΝΑ ΜΗ ΣΥΛΛΗΠΤΕΟΝ
ΤΕ ΠΡΟΣΕΦΕΥΓΟΥΝΤΟ ΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΣΟΥ
ΟΠΟΙΟΝ ΕΣΤΙ ΕΡΕΒΟΣ

ΚΙΚΛΗΣΚΩ ΣΕ ΠΛΑΤΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΣΗΣ
ΤΟ ΧΟΡΗΓΟ ΛΗΘΗΣ ΤΩ ΠΛΑΤΟ ΣΙΩΠΗΣ
ΚΙΚΛΗΣΚΩ ΤΗΝ ΑΠΕΘΑΝΤΗ ΔΥΝΑΜΗΝ ΣΟΥ

ΣΥ ΟΠΟΥ ΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΘΕΑ
ΣΥ ΟΠΟΥ ΕΙ ΕΙΣ ΤΗ ΘΑΛΑΤΤΑ
ΣΥ ΟΠΟΥ ΕΙ ΕΙΣ ΤΗ ΓΑΙΑ
ΣΥ ΟΠΟΥ ΕΙ ΕΙΣ ΤΩ ΣΥΜΠΑΣ

ΣΥ ΟΣΠΕΡ ΜΗΔΕΙΣ ΟΥΧΙ ΔΥΝΑΤΑΙ
ΙΝΑ ΠΙΠΛΗΤΑΙ ΤΕ ΜΕΤΡΕΙ
ΣΥ ΕΜΦΥΣΑΣ ΟΙΤΗΙΝΑ ΨΥΧΗ
ΖΩΟΔΟΤΕΙΡΑ ΛΟΓΙΚΗ

ΣΥ ΤΟ ΓΕΝΝΟΝ ΤΡΗΡΑΣ
ΤΩ ΤΟΞΟΤΙ ΤΩ ΚΥΡΙΩ
ΑΠΑΣΗΣ ΖΩΣΑΣ ΑΙΣΘΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΟΣ ΜΥΣΤΟΥ
ΤΩ ΧΟΡΗΓΩ ΛΗΘΗΣ
ΤΩ ΠΛΑΤΤΩ ΣΙΩΠΗΣ

Ο ΠΡΩΤΙΣΤΟΣ ΛΑΜΠΗΔΟΝΑΣ
ΛΑΜΠΗΔΟΝΑΣ ΕΝ ΤΗ ΝΥΚΤΗ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΩΝ ΧΑΡΙΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
ΓΕΝΝΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ

ΚΙΚΛΗΣΚΩ ΤΗΝ ΑΠΕΘΑΝΤΗ ΔΥΝΑΜΗΝ ΣΟΥ
ΓΕΝΕ ΒΟΗ ΘΕΟΥ
ΠΑΡΕ ΕΜΕ ΧΑΡΙΣΑΙ ΕΜΕ
ΥΠΟΤΑΓΗΝ ΑΠΑΣΗΣ ΨΥΧΗΣ


3. Kouretes

ΧΑΛΚΟΚΡΟΤΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΧΘΟΝΙΟΙ ΤΕ ΕΙΝΑΛΙΟΙ
ΠΟΣΣΙΚΡΟΤΟΙ ΡΟΜΒΗΤΑΙ ΟΡΕΣΤΕΡΟΙ
ΟΠΛΟΦΟΡΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΕΣ

ΟΙ ΤΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ ΙΕΡΗΝ ΧΘΟΝΑ
ΝΑΙΕΤΑΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΝΗΤΩΝ ΑΠΕΡΥΚΕΤΕ
ΥΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΝ ΠΡΩΤΟΙ
ΜΕΡΟΠΕΣΣΙΝ ΕΘΕΣΘΕ

ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
ΑΡΗΙΑ ΤΕΥΧΕ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΓΑΙΑΝ ΚΟΝΑΒΙΖΕΤΕ
ΠΟΣΣΙΝ ΕΛΑΦΡΟΙΣ ΜΑΡΜΑΙΡΟΝΤΕΣ ΟΠΛΟΙΣ
ΠΤΗΣΣΟΥΣΙ ΔΕ ΘΗΡΕΣ ΑΠΑΝΤΕΣ
ΟΡΜΩΝΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΣ ΔΕ ΒΟΗ
ΤΕ ΕΙΣ ΟΥΡΑΝΟΝ ΙΚΕΙ

ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΚΑΒΕΙΡΟΙ
ΑΝΑΚΤΟΡΕΣ ΕΥΔΥΝΑΤΟΙ ΤΕ

ΧΑΛΚΟΚΡΟΤΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΧΘΟΝΙΟΙ ΤΕ ΕΙΝΑΛΙΟΙ
ΕΥΠΝΟΟΙ ΕΥΔΙΟΙ ΦΕΡΕΚΑΡΠΟΙ
ΑΓΑΛΑΟΦΗΜΟΙ ΟΡΓΙΟΦΑΝΤΑΙ ΚΟΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΕΣ

ΟΙ ΤΕ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ ΙΕΡΗΝ ΧΘΟΝΙΑ
ΝΑΙΕΤΑΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΘΝΗΤΩΝ ΑΠΕΡΥΚΕΤΕ
ΥΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΗΝ ΠΡΩΤΟΙ
ΜΕΡΟΠΕΣΣΙΝ ΕΘΕΣΘΕ

ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΑΘΑΝΑΤΟΙ
ΤΡΟΦΕΕΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΟΛΕΤΗΡΑΣ
ΗΝΙΚΑΝ ΟΠΜΑΙΝΗΤΕ ΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΒΡΟΤΟΙΣΙΝ
ΔΕΝΔΡΕΑ ΔΥΨΙΚΑΡΗΝ
ΕΚ ΡΙΖΩΝ ΕΣ ΧΘΟΝΑ ΠΙΠΤΕΙ

ΚΛΥΘΙ ΜΑΚΑΡ ΦΩΝΩΝ
ΧΑΛΕΠΗΝ ΕΛΘΕΤΕ ΕΥΜΕΝΕΟΝΤΕΣ
ΕΠ ΕΥΦΗΜΟΙΣΙ ΛΟΓΟΙΣΙΝ
ΕΠ ΕΥΦΜΟΙΣΙ ΛΟΓΟΙΣΙΝ
ΒΟΥΚΟΛΩ ΕΥ ΑΝΤΗΤΟΙ
ΑΕΙ ΚΕΧΑΡΗΟΤΙ ΘΥΜΩ


4. Sinn (The Blazing Queen)

Sinn (The Blazing Queen)
Sinn, goddess of the moon, immortal of the immortals
Supreme queen of darkness, blazing goddess of the moon

Looking beyond, the endless horizon, where darkness unites with infinity
Where hate, embraces passion, where fate belongs to me

"The wind was dark until... then formed the light of the golden crown
As the blaze shines upon the oar, she wets her body in the water of the ocean"

The nocturnal eye, is crying, in darkness resounding, his howling
The trees are singing the calling, for Sinn, the forbidden goddess Sinn...

"She is dressed with her cloak, which moon-lights the earth
As she rides her strong horses to the sky
Hail Sinn! Hail the goddess! Hail blazing queen!"

The howling of wolves, the winter in my soul, whispers of snakes sting my mind
My passion for you is still alive, Oh! your passion...screams of pain

Sinn, goddess of the moon, immortal of the immortals
Supreme queen of darkness, hear my death-call

Mother of blasphemy, mother of unholy creatures
Let me offer you my soul in your deep-black arms

Coming to my embrace...


5. Eumenides

In the primeval dark of earth-follows held in
high veneration with rites sacrificial

Bless them, all people, with silence

Gracious be, wish what the land wishes
Follow grave goddesses
Flushed in the flame sprung torchlight

Gay on your journey
Singing all follow our steps

Horns, Horns, oh high, oh aspiring
Daughters of night, aged children, in blithe processional
Bless them, all people, with silence

There shall be peace forever
Between these people of Pallas and their guests
Zeus the all-seeing met with Destiny to confirm it
Singing all follow our steps


6. Adored Cry of Olympus

Zeus rains upon us
And from the sky comes d
own
enormous water
Rivers have turned to ice

Dash down the water
Throw a log on the fire
And mix the flattering
wine and bind on round our foreheads
Soft ceremonial wreaths of spun fleece

We must not let our spirits give way to grief


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial