Windir - Valfar, ein Windir


Original Version American Import Version
1. Stri (new Windir song) 1:24 1. Stri (new Windir song) 1:24
2. Stridsmann (new Windir song) 5:55 2. Stridsmann (new Windir song) 5:55
3. Dans På Stemmehaugen (re-recording from Sognariket demo) 6:29 3. Dans På Stemmehaugen (re-recording from Sognariket demo) 6:29
4. The Profound Power (Ulcus cover) 4:57 4. The Profound Power (Ulcus cover) 4:57
5. Dauden (performed by Enslaved) 5:13 5. Dauden (performed by Enslaved) 5:13
6. Ending (performed by Finntroll) 2:58 6. Ending (performed by Finntroll) 2:58
7. Mørkets Fyrste (performed by E-Head) 4:13 7. Mørkets Fyrste (performed by E-Head) 4:13
8. Destroy (performed by Notodden All Stars) 4:57 8. Destroy (performed by Notodden All Stars) 4:57
9. Likbør (performed by Weh) 5:26 9. Likbør (performed by Weh) 5:26
10. Svartasmeden Og Lundamyrstrollet (live in Trondheim) 9:14 10. Svartasmeden Og Lundamyrstrollet (live in Trondheim) 9:14
11. Blodssvik (live in Trondheim) 7:44 11. Blodssvik (live in Trondheim) 7:44
--- Disk Two ---
1. Soge II: Framkomsten 1:32 12. Soge II: Framkomsten 1:32
2. Krigaren si gravferd 6:24 13. Krigaren si gravferd 6:24
3. Sognariket sine krigarar 5:38
4. Byrjing 3:18
5. Arntor, Ein Windir 6:57
6. Saknet 10:04
7. 1184 5:30
8. Journey to the end 9:34
9. Martyrium 4:59
10. Fagning 8:28
11. On the mountain of goats 5:25
12. Sóknardalr 5:45
total time 1:12:04 total time 66:21


Stridsmann

Inne møddlo fjeddli
Høgt øve fjorden
Frao Kvåle-grendi oppitte Firamannsteigen
Pao dinna plass han fødde va
Stridsmannen pao Kvåle gard

Stolt han va ao grendi si
Stolt han va ao bygdi si
Da e ikkje mange sogninga forunt
Å fortelja om bygdi si jordi rundt

Ein høvding blant trella
Med høgsete på Bjedla
Hæren dan va liten
Man slagkrafti og truskapen va
Ubestriden

So ein ekta windir ba han alder om grid
Leia oss viljug te strid
Sette spor itte kem han va
I vinden høyre ein namne has ljoma

Mørkt da e blitt i grændi vaor
ingen gardutan høvdingen bestaor
Frao yst i slind te inst i kvam
Heidra sogningane sin stridsmann


Lyrics in plain text format

Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial