Helheim
Kaoskult
1. Det norrøne alter

Ved det edle tre
det norrone alter
rotter av livet
vannet av makt

Livets trad er gitt
monstre av skjebnen
nordmanns ve og vel
gjenspeiler den spundne lengde

Den av det som skjer
det som er og det som kommer
til sonner an nord
loverne er lenket

Den siste er nodvendigheten
den som rir med 28
skjebnens dybde
3 gir det ene totalitet

Ved det edle tre
3 sostre spinner
det som var, det som blir
det som kommer og det som er


2. Northern Forces

The winds speak of dismal names
long forgotten by time and life
the antropomorphical ones
reduced again and again to nothing

Mocked by man of false belief
a distance to the heathendom
look beyond and rage
find within the northern forces

Rituals of a higher meaning
bonds of blood of our kin
fallen down to entertainment
weak stories to ridicule

Sense the cult of old
breathe the air of the elder
the energy of singularity
summon your northern forces


3. Om smerte og liv4. Om tilblivelsen av gapende tomhet5. Helheim 6

[Instrumental]

6. Åndevind7. Symboler, fremover og bakover8. Altered Through Ages

Who am i when time is old
devil entity or tools of faith?
my face is getting paler
do you know who i am?

Still i am pure essence of nature
though man himself corrode in doubt
trickster God or innocent fool
do you know who i am?

Without cult or function
the impulsive intelligence
breaking the old world order
the new one is at hand

Parallels to define
but am i really to be understood?
i change through ages
though constant in time


9. Svart seid

Eg kan vite folks lagnad
eg kan vite det som skjer
eg kan skjenke dod
eg kan stjele kraft
eg kan forvolde vanhelse
og gi det til andre

For reisene eg tar
for mystikken eg ser
for ander meg gir
for vrede eg har
for sinne eg smir
og sykdom eg legger til

Til ravn eg blir
til vilt, snerrende dyr
til dragen eg blir
til havets jeger
til der reiser tar meg
og ekstasen gir makt

Eg er stormgud
eg er dodsgud
eg er krigsgud
eg er vis og full av mot
eg er min par excellence
og eg er alt; allfader


V'gandr ‒ Vocals, Bass
H'grimnir ‒ Guitars (rhythm), Vocals
Thorbjørn ‒ Guitars (rhythm), Guitars (lead)
Lindheim ‒ Keyboards
Hrymr ‒ Drums, Drum programming


Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial