Bergtatt


1. I troldskog faren vild 7:51
2. Svelen gaaer bag aase need 6:34
3. Graablick blew hun vaer 7:45
4. Een stemme locker 4:01
5. Bergtatt - ind i fieldkamrene 8:06
total time 34 min


Capitel I: I Troldskog faren vild

De entede Tøsens Hiemkomst
Hun vaer i mørck Skog faren vild
Sneens Tepper hafde bredet sig hen
Paa Stien hiem - hendes eeneste Ven

Om hun bare kunde
Folge Stiernernes Baner
Ey hun skulde vildfare
Blandt disse mørcke Graner

Skogens mørcke Arme forbarmede sig ofver dend fremmede Giæst
Giorde hende vaer i siine inderste Tankers Veemod
At i Bergekongens Kammer tørstes efter Christenblod

De Underjordiske:
"Det nærmer sig stille: Een sørgeklæst Pige
Sidder derinde med foldede Hænder
Hun sender een Bøn til det himmeldske Rige"

Ofver hendes Hode
Det drybber fra Qviist
Draabe for Draabe some Blodet
Fra Kroppen til Jesu Christ

Pigen:
"Aa, eismal i ein uggin Skog
Eg kjenn at i Kveld
I Kveld tenkjer ingen paa meg"Capitel II: Soelen gaaer bag Aase need

Sagte vender hun Hovedet halfft
Lyddende fjærnt til Ord som bli'r talt
Et Stæd under Bakken, om Hiertets Vee

Pigen:
"Sola gaar bak Aase ned
Skuggan' bli saa lange
Natte kjem snart atteved
Teke meg i Fange"

De Taaren dend fulgte hendes Savn
Een Længsel hiem til siine
Hun vilde saa gierne hafve dem i siin Favn
Sorrigen sadte Rood i navnløs Piine

Hun graader
Hun falmer
Hun seer ey paa Nattesti

Hun falder i Sofn paa Moseseng
Oc aldting tier
Saa dæcker et Mulm
Hendes Drømmers StierCapitel III: Graablick blev hun vaer

Langveysfra blifver hun iagttagen
Øine, mange Graablick
Medens Maanen tavst glider

Pigen:
"Eg merkje kalde Øyne
Kva er eg vár - maa være snar
Før Trolldomskraft med Makt meg tar"

Øine holder hende endnu
Seer fra nysgierrig Fjærnhed

Norsk Nat iiser
Naar Lyd lig hylende Varg sætter
Torden ruller
(Angsten blusser)

Verden er Sneen
- stille
Alleene hun aander
Hierteslag banker
Blodet iisner i Aarene

De Underjordiske:
"Sorrigens Kilde hviler
Paa de torneklædte Træer
Hun er saa vacker een Dyd
Hendes Drøm Solspell indvier"

Paa disse hvide Kinder
Paa denne smiilforladte Mund
Taarerne i Elver strømmer
Naar Verden er i BlundCapitel IV: Een Stemme locker

Hun vaagner paa Skyggefulde Stier
I Skogens dybe grønne Kammer
Da hvidsker een Stemme paanye
Bag rankedæckede Stammer

Stemmen:
"Kom, om du vil! Kom i Mørcket!
Mit sorte Øie skald vinde dig!
Mit bløde Haar skald binde dig!"
(Saa dragende, sugende Ord...)

Pigen:
"O søde Røst, hvi væcker du
Min hemmelige Smerte nu
I disse stille Lunde?"

Stemmen:
"Tøs, hvad venter du her at vinde?
Følg mig i Dalen need...
Hvorledes kand du faae aff Minde
Voor Lycke, voor Hiemmefred?"

Pigen:
"Eg forstaar ikkje - eg er saa rar...
...Si maa eg - maa eg?"Capitel V: Bergtatt - Ind i Fjeldkamrene

Pigen bad for sig
Det maatte ey hende hiælpe
Oc med det een nye Pige de røfvede
Foer med hende som de vilde
Oc ey som de skulde

Til der, hvor Skyggernes Huus hun saae
Saa kolde oc evigblaae

Fjeldet tog hende ind
Til sit haarde Graabergkind
Igien herskede Natten dend sorte
Oc nu er hun borte...

Hun skriger med sidste Pust aff siin Stemme
Een Epoche vi aldrig vil glemme
- Een forstened Krop

...Maanen er borte
Ocsaa Stiernerne ere sluknede

Hu! det regner og det blæs;
For langt nord i Fjellom
Djupt under Hellom
Der leikar det...

Lyrics in plain text formatLine up
Aiwarikiar
Garm
Haarvard
Skoll
Aismal

InfoAll musik er componered aff Ulver
All text & lyrik er lafved aff Garm oc ofversad aff Aiwarikiar

Floit & pigestemme ved frk. Lill Katherine Stensrud
Piano ved hr. Sverd
Omslaget er mahlet aff voor hoit aerede Soster frk. Tanya "Nacht" Stene

"Bergtatt" bleff spildt ind i Endless Lydstudio, Christiania, Norgis Riige
ellefte & tolfte Maaneder Anno 1994 ev
med hr. Kristian Romsoe som Techniker & Medproduerent
Mixet aff hr. Kristian Romsoe
Mastered aff hr. Craig Morris hos Strype Audio

ReviewWhen there's so much black metal bands that hardly know how to play their instruments, it's quite a relief to hear a band like "Ulver". The calm pieces clearly show they can really play, but there are enough ultra fast parts to keep the interest. All of this combined with one of the best clean male singing I ever heard and a dirty black metal grunt just makes one of the best black metal albums around. The only weak point is the middle of the third song. I saw someone describe the sound heard there as 'chewing on the microphone'. I identified it as some guy walking through some kind of wood. But with only this audible it isn't very interesting... Ah well, every other minute of this album is pure enjoyment...

Rating: 8.5 out of 10


Main Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial