Suffocated

Bands Stats Forum Email

Nifeng Feiyang / Dead Wind Rising (2006)
Nifeng Feiyang / Dead Wind Rising 1. Bengkui 2:36Breakdown
2. Hai you shui 4:20Who Else
3. Shengming de dianfeng 6:47Peak of Life
4. Sheng zhe wei wang 3:49The Winner Is the King
5. Lianyu 4:34Purgatory
6. Xiaoxiong 4:15The Ambitious Hero
7. Qianxi zhi ri 3:30Day of Migration
8. Linghun zai yemu xia qiwu 6:00The Soul Dancing Under the Curtain of Night
9. Huapi 2:48Hua Pi
10. Xunzang 5:21Martyrdom
11. Jieshu zhe yiqie 1:28End All This
total time45:28

Lyrics
No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Fenrao Shijie / World of Confusion (2010)
Fenrao Shijie / World of Confusion 1. Dang meng zaici chanrao (han qian) 1:00When Dreams Entwine (intro)
2. Dang meng zaici chanrao 4:54When Dreams Entwine
3. Beichuang zhong qian xing 3:43March on with Sorrow
4. Wanmei xuanyan 4:44Perfect Proclamation
5. Yige ren de zheng rong 5:25Loftiness of a Man
6. Er ling ling ba 5:262008
7. Kui 3:13Peep
8. Shiming zhaohuan 4:58Fate's Calling
9. Yinggutou 5:40Hard Bone
10. Dang meng zaici chanrao (xu) 1:31When Dreams Entwine (reprise)
total time40:34

Lyrics
No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Weixian Lucheng / Perilous Journey (2015)
Weixian Lucheng / Perilous Journey 1. Buxiu 4:34Immortal
2. Yaogun meng 5:02Rock Dreams
3. Xia yige jiushi ni 4:55Next One Is You
4. Guzhuyizhi 4:22Put All One's Eggs In One Basket
5. Weixian lucheng 5:17Perilous Journey
6. Dang mo zhi lu 3:17Swing The Magic Of The Road
7. Ni wo du shi weishan zhe 4:15You And I Are Hypocrites Who Attack
8. Shengshi beige 6:01Saatchi & Elegy
total time37:43


No votes yet...

#8 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...


No votes yet...

#8 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...

Your Body Is the Hardest Metal (2017)
Your Body Is the Hardest Metal 1. Ni jiushý chuanqi 3:36You Are Legend
2. Chu ying 5:18Eagle's Sky
3. Chuanyue wu ren qu 6:10Through the No-Man's Land
4. Ranshao 2:03Burn
5. Qiongding zhi xia 4:21Under the Dome
6. Gaobie qianye 5:40Farewell to the Past
7. Hai you shui 4:18Who Else
8. Xiaoxiong 4:15Warrior King
9. Sheng zhe wei wang 3:52Priviledge of the Conqueror
10. Xunzang 5:20Sacrificial Burial
11. Under the Dome (instrumental) 5:45
total time50:38

HD cover

No votes yet...

#5 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...


No votes yet...

#5 in Zenial's top 10 from China!

No reviews yet...

Wujie / Infinity (2020)
Wujie / Infinity 1. Intro 1:51
2. Yi jinhan 5:00
3. Yatelandisi 4:22
4. Gui hang 5:01
5. Ju jing luo 5:35
6. Liming zhi xia 5:18
total time27:07

HD cover
Lyrics

No votes yet...

No reviews yet...


No votes yet...

No reviews yet...

Compilations

Here's To The Losers: A Store Room Comp.
Here's To The Losers: A Store Room Comp.
Live At Wacken 2012
Live At Wacken 2012
Add Album

---Info---

> From China
> Members are:
Wu Gang - drums - was in Zhouyu, Regicide, and Crack
Wu Peng - guitars - also in Massmurder, was in Black Kirin and Regicide
Kou Zhengyu - guitars - was in Chunqiu
Liu Zheng - vocals, bass - also in Dream Spirit
> Previous members:
Yin Di - guitars (1996)
Add Info

Bands Stats Forum Email

Suffocated

Last update: 09/05/22