Enslaved
The Sleeping Gods1. Heimvegen

Det var stunder eg ikkje hugsa
Korleis det sag ut her inne
Stemmene mine snakka ikkje same sprak
Som bøkene er skrevne pa

Eg drøymde da framleis i fargar
Men brutne av ei anna sol
I meg rann og brann det
Blodet og auget, auget og blodet

Om ein skulle teikne eit kart
Som syna vegen
Matte ein valgt fra kvar
Minna sprang ut
Den rastlause ser augneblikk
Skrika overdøyver tida
Den tause ser ei levetid
Ein del og det heile

Heimvegen
Soga om no
Heimvegen
Attende til attende

Ein la ut men visste ikkje
At det var ei reise
Longt fra heimen
I take, regn og storm
Da ein tone steig fra det indre
Vart ein bratt vakne
Men trengde ikkje snu
Haldt fram, haldt oppe

At det som har vore er evig
Er løgnas eiga løgn
Orda kan endras sa lenge
Minna er til
Me veit sa mykje meir no
Tapa er bal pa hogdene
Der me kryssa over
Pa vegen heim

Heimvegen
Soga om no
Heimvegen
Attende til attende


ENGLISH:
-The Road Home-

There were times when I could not remember
What this place looked like from the inside
My voices did not speak the language
Written in the books

I still dreamt in colors
Another sun broke them
It ran and burned within me
The blood and the eye, the eye and the blood

If one were to draw a map
Showing the way
One would have to choose
From where the memories originated
The restless sees the moments
The screams block out time
The silent sees a lifetime
A part and the whole

The road home
The tale of now
The road home
Return to the retun

We set out but did not know
It was a journey
Far away from home
In fog, rain and storm
When a note rose from within
We awoke suddenly
But did not have to turn back
Kept forward, kept up

That the past is eternal
Is the lie's own lie
The words can change as long
As the memories exist
We know so much more now
The losses are fires on the mountains
Where we crossed over
On the way home

The road home
The tale of now
The road home
Return to the return


2. Alu Misyrki

A broken sword
Sacrifice...
A step closer
Golden walls...
To please the gods
The final battle...
They honored the fallen
As they screamed...

Alu Misyrki

The bloodstained runes shall seal his grave
In moonlit night with (the) mother earth
The righteous men will guard our gift
The spirit came with the wind

For the seeds to grow
Sunrise...
For the harvest to bloom
They danced and sang...

Alu Misyrki

The bloodstained runes shall seal his grave
In moonlit night with (the) mother earth
The righteous men will guard our gift
The spirit came with the wind

#Ni's sólu sótt ok ni saxe stæin skorinn
(#"This stone has not been touched by the sun, and not
been carved with metal blade")

In stone he carved
The wise man...
The cosmic keys
Mind and death...
Earth and
Flesh...
In an ancient tongue
He wrote...

Alu Misyrki

The bloodstained runes shall seal his grave
In moonlit night with (the) mother earth
The righteous men will guard our gift
The spirit came with the wind

Ride the storm
With no fear...
Gathered in a circle
We'll sing...

Alu Misyrki

The bloodstained runes shall seal his grave
In moonlit night with (the) mother earth
The righteous men will guard our gift
The spirit came with the wind

#Ni læggi mannr nækðan, is niþ rinnr
(#"No man shall lay the stone while the moon vanishes")
#Ni viltir mænnr læggi ax
(#"No man shall remove the stone")


3. Synthesis


4. Nordlys


5. The Sleeping Gods

Vekk dei frende: Slepp dei fram
Vekk dei opp fra skoddeheimen
Lat dei kvessa sine spjut
Lat dei syngja, lat dei dansa
Frykt aldri deira vreide
Frykt heller di eiga sorg
Høyr dei kvedar gamle vers
Høyr dei kvedar fram din song
Sja dei byggja gudeheimen
Sja dei riva ner di borg
Grip din atgeir og ditt skjold
Grip ein niding hardt om hjerta
Kjenn kor elden rejser seg
Kjenn kor flaumen vekkjer deg
Det dei skreiv me heidra ma
Det dei bygde grava fram

Frendafolk, me fer no fram!
Frandafolk, me fylgjer vinden!
Me skal reisa stein igjen
Me skal byggja nye hov
Frendafolk, sja dei i augo!
Frendafolk, tving dei i kne!
Me skal vaska gamle runer
Me skal rissa dei pa ny

Vekk dei frende, inn i tid
Vekk dei: lei dei ut pa vollen
Lat dei kasta sine spjut
Lat oss fylgja med i dansen
Frykt ikkje den kalde vinden
Frykt ikkje din eigen drott
Høyr dei dikta sigerskvadet
Høyr nar spjutet treff sitt mal
Sja dei fargar vollen raud
Sja bekken, nar den no renn tom
Grip om det dei til oss gav
Grip om det som gav deg liv
Kjenn eldens tunge gje deg hap
Kjenn kor brunnen fyllest opp
Det me skreiv, du heidra ma
Det me bygde, let det sta!

Frendafolk, me fer no fram!
Frandafolk, me fylgjer vinden!
Me skal reisa stein igjen
Me skal Byggja nye hov
Frendafolk, sja dei i augo!
Frendafolk, tving dei i kne!
Me skal vaska gamle runer
Me skal rissa dei pa ny


ENGLISH:

Wake them friend: let them through
Wake them up from the fog
Let them sharpen their spears
Let them sing, let them dance
Never fear their wrath
Rather fear your own grief
Listen, they are chanting old songs
Listen, they are chanting your song
Behold as they build the home of the gods
Behold as they tear down your fortress
Take your axe and shield
Lay your grip on the coward's heart
Feel the rising flames
Feel the flood waking you up
What they wrote, we must honor
What they built, we must find

Kinsmen, we ride out!
Kinsmen, we follow the wind!
We shall raise the stones again
We shall rebuild the temples
Kinsmen, look into their eyes!
Kinsmen, tear them down!
We shall clean the old runes
We shall carve them again

Wake them friend, into this age
Wake them: lead them to the battleground
Let them throw their spears
Let us join in the dance
Fear not the cold-blowing wind
Fear not your own king
Listen, they sing in victory
Listen, the spears hit the targets
Behold, as the ground turns red
Behold, as the stream runs dry
Take the gifts they brought
Hold on to what brought you life
Feel the flames of hope
Feel your wheel of wisdom filling up
What they wrote, you must honor
What we build, must remain!

Kinsmen, we ride out!
Kinsmen, we follow the wind!
We shall raise the stones again
We shall rebuild the temples
Kinsmen, look into their eyes!
Kinsmen, tear them down!
We shall clean the old runes
We shall carve them againLyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial