Inferno Czech Republic
Omniabsence Filled By His Greatness
1. Pervasion...

[Instrumental]

2. The Firstborn From Murk

Nastal čas zabít ticho spásných modliteb
a plivat do tváře světské marnosti v hanbě.
Dej mé vůli sílu z naprosté nicoty, třesku a hříchu
a mohu pochodovat vstříc; k Tobě můj pane nahý.
Proveď mne branami, světů tam hluboko dole.
Dovol mi se postavit po tvé levici na okraj božství
a zabodni svůj trojzubec z nejčernější větve hříchů
do mého těla a srdce, jenž vkládá kacířství v naše buňky,
ať opět uzřím archetyp věčného smilství a chaosu.

Vzývej mé tělo do své svatyně zvané smrt, v tanci neřesti, v tanci chtíče věčného zla.
Roztroušený kráčím k zlomenému světlu života do ohně hříchu a jedu
v souřadnicích rozporu, nikdy a nikde, kde vesmír stagnuje
a tvé prázdné nic je pro mne více než mé já - Slunce člověka.
Nepřekonané světlo, co padělá božskou tkáň a jednou provždy pohřbí vše lidské.

Polykám všechnu pustinu z vězení tohoto života, mimo realitu v masce zoufalství, hanby, perverze a odpadu.
Kde není žádná svatá božskost, žádná pravda, žádný sen, jen globální zatuchlost evangelia, obraz vesmíru, že láska je zákon jako skrytá realita ničící řád....
Umírám, procitám na počátek ve svůj vlastní prvek do bran bílé smrti... tvojí milostí.


3. The Funeral Of Existence

Gematrický hymnus končí v černé síni vášně.
Tetragrammaton se rozpadá v sutinách smrti.
Subatomární chaos vítězí v momentu milosti,
lebeční mok zaplavuje svět dvojí prázdnotou.
Lymfatická perverze zrodí další formu pekla - chór mrtvých.
Ze zvratků vzejde nový čas bolesti a světlo pohasne.
Další rozptyl kosmické radiace skrývá hlubokou propast,
ticho bohů.
Černý granit stoupá,
anihilován v úžasnou katarzi zla,
cyklus je zvrácen.

Hrdý Sefirot znovu padne,zavládne mráz
přelévaje běh jsoucna, do cyklu zkázy.
Uroboros je sťat v nešťastné hodině slávy,
vertikální spára dýchá, svět mění tvar... Vše hoří!
Dvanáctihran protne ticho a rozloží se v mráz,
vytváří sílící třetí oko vědomí.
Krystalicky nečisté Já probodává srdce
a vyschlá koryta řek vedou do moří,
schody stvořené pro boha směřují všemi směry,
žíly a tkáň pulzují smrtí k nicotě.
Princip se utváří v děloze času..


4. Revelations Through The Void5. The Vertical Fissure Of The Most Distant End6. Metastasis Of Realistic VisionsSarapis – Drums
Ska-Gul – Guitars, Bass
Adramelech – Vocals

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial