Inferno

Bands Stats Forum Email

Peklo Na Zemi (demo) (1996)
Peklo Na Zemi (demo) 1. Intro 1:37
2. Peklo na zemi 3:47
3. Checkotylo rudý rozparovac 5:17
4. Ježíšuv Konec 4:52
5. Mesto Nazaret 3:42
6. Outro 0:52
total time20:07


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Temná Poselství Dávných Předků (demo) (1998)
Temná Poselství Dávných Předků (demo) 1. Intro / Ztracený ve lžích 5:15
2. Cekání na smrt 5:11
3. Pomsta 4:03
4. Vecný plác 5:26
5. Smrt ve jménu boha / Outro 5:01
6. Burzum-Remix (bonus) 2:45
total time27:41


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Live In Bitterfeld (1999)
Live In Bitterfeld 1. Intro - V popel a prach vše obráceno jest 1:25Live at Bitterfeld, Germany, 14.11.1999
2. Krev 3:10
3. Krajina zasvecená dablu 4:42
4. Peklo na zemi 4:22
5. Vládce hor 4:23
6. Géniové (Master's Hammer cover) 6:20
7. Pomsta 3:45
8. Ve znamení ohne 4:04
9. Chrám nenávísti 3:50
10. Stemmen fra taarnet (Burzum cover) 2:13
11. Ztracený ve lžich 4:36
12. Géniové (Master's Hammer cover - bonus) 5:54
total time48:44


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split With Maniac Butcher (1999)
Split With Maniac Butcher 1. Metal from Hell (Part I - III) 21:06Maniac Butcher - Metal from Hell
2. Intro: V prach a popel vše obráceno jest 1:09Inferno - Chrám Nenávisti
3. Krev 3:02
4. Krajina zasvecená dáblu 4:27
5. Vládce hor 3:53
6. Chrám nenávisti 3:36
7. Outro: Dovršení krestanské zkázy 0:44
total time37:57


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split With Moonblood (1999)
Split With Moonblood 1. Ve znamení ohne 3:20Inferno
2. Géniové (Master's Hammer cover) 4:36
3. Kingdom Under Funeral Skies 7:18Moonblood
total time15:14


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split With Celestia (ep) (2000)
Split With Celestia (ep) 1. Bitva o mesícní trun Inferno
2. Spectra Celestia


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Duch Slovanské Síly (2001)
Duch Slovanské Síly 1. Príchod slovanského ohne 3:56
2. Pohanské mece 4:17
3. Hrdost, válka, nenávist 4:02
4. Ve stínech vlku 4:08
5. Za krev za kraj 6:14
6. Do srdce temnoty 3:21
7. Pro syny této zeme 4:50
8. Duch slovanské síly 4:00
9. Krev a síla našich predku 4:41
total time39:29


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Live From The Woods (2002)
Live From The Woods 1. Pohanské mece 5:22
2. Hrdost, válka, nenávist 5:46
3. Ve stínech vlku 5:21
4. Za krev za kraj 7:17
5. Do srdce temnoty 4:30
6. Peklo na zemi 4:52
7. Duch slovanské síly 4:48
8. Hrdi a silni 5:16
total time43:12


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
V Návratu Pohanství... (2003)
V Návratu Pohanství... 1. Intro 2:31
2. Právo ohne a nenávisti 3:48
3. V návratu pohanství 4:18
4. Žádná nadeje pro lidskost 3:14
5. V obrane dedictví 4:01
6. Krev našich králu 6:09
7. Rouhání, jednota a bratrství 4:13
8. Triumf temnoty 4:51
9. Outro 2:13
total time35:18


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split With Infernal War (ep) (2003)
Split With Infernal War (ep) 1. Hrdi a silni 4:19Inferno - Hrdi a silni
2. Sjednocení vírou 3:21
3. Jewhammer 3:28Infernal War - Satanic Martial Terror
4. Satanic martial terror 2:39
total time13:47


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split With Apolokia (ep) (2003)
Split With Apolokia (ep) 1. Acherontis Avari 7:49Apolokia
2. Hrdi a silni 4:19Inferno
3. Sjednocení vírou 3:21
total time15:29


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Pure Serbian Hell (2004)
Pure Serbian Hell 1. Právo ohne a nenávisti 3:52Live in Belgrad 06.03.2004
2. V návratu pohanství... 4:12
3. Žádná nadeje pro lidskost 3:30
4. V obrane dedictví 4:21
5. Rouhání, jednota a bratrství 4:31
6. Za krev, za kraj 5:32
7. Pohanské mece 4:17
8. Géniové (Master's Hammer cover) 4:23
9. Hrdost válka nenávist 4:52
total time39:30


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Chrám Nenávisti (2004)
Chrám Nenávisti 1. V prach a popel vše obráceno jest 1:10
2. Krev 3:08
3. Krajina zasvecená dáblu 4:33
4. Vládce hor 4:01
5. Chrám nenávisti 3:35
6. Dovrsení kresfanské zkázy 0:50
total time17:17


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Legie Nesmrtelných (ep) (2004)
Legie Nesmrtelných (ep) 1. Legie nesmrtelných 4:15
2. Predurceni k temnote a vítezství 3:10
3. Hymna války 3:04
total time10:29


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Fucking Funeral Attack 1997-2004 (2004)
Fucking Funeral Attack 1997-2004 1. Legie nesmrtelných 4:15Legie Nesmrtelných 2004 ep
2. Predurceni k temnote a vítezství 3:10
3. Hymna války 3:04
4. Hrdi a silni 4:19From split With Apolokia and split with Infernal War 2003 eps
5. Sjednocení vírou 3:21
6. Ve znamení ohne 3:20From split With Moonblood 1999 ep
7. Géniové (Master's Hammer cover) 4:36
8. Bitva o mesícní trun 5:57From split With Celestia 2000 ep
total time32:02


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Ve Znamení Ohně (2005)
Ve Znamení Ohně 1. Ve znamení ohne 3:20
2. Géniové 4:36(Master's Hammer cover)
total time7:56


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split with Fagyhamu (ep) (2006)
Split with Fagyhamu (ep) 1. Uctíváni bezbožného kultu 3:22Inferno - Sacrifice for Black Metal Magic
2. Pochodem k vlastnímu pohrbu 2:56
3. Flames of Torment 5:18Fagyhamu - Flames of Torment
total time11:36


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Nikdy Nepokřtěni (2006)
Nikdy Nepokřtěni 1. Fanatizován lidskou moderností 5:17
2. Starý rád 4:10
3. Neživé stíny naší duše 5:00
4. Na znamení cerného rohu 3:25
5. Príliš hrdí pro pozemský život 3:54
6. Posedlý po svaté krvi 4:44
7. Ohnivé vize o upálení sveta 3:57
total time30:27

Lyrics
No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Staré Bezbožné Emoce (2006)
Staré Bezbožné Emoce 1. Intro / Ztracený ve lžích 5:03Temná Poselství Dávných Predku demo
2. Cekání na smrt 4:59
3. Pomsta 3:54
4. Vecný plác 5:18
5. Smrt ve jménu boha / Outro 4:52
6. Burzum - remixed 2:55
7. Intro / Peklo na zemi 5:35Peklo Na Zemi demo
8. Checkotylo rudý rozparovac 5:15
9. Ježíšuv konec 4:41
10. Mesto Nazaret / Outro 4:43
11. Staré bezbožné emoce 5:00bonus
total time52:15


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split with Tundra (ep) (2006)
Split with Tundra (ep) 1. Demoniac Blessing to Death 6:33Inferno
2. The Triumph of Black 6:24Tundra
total time12:57


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Triumph - Dark - Brotherhood (ep) (2007)
Triumph - Dark - Brotherhood (ep) 1. Pohanské mece 4:02Inferno
2. Príliš hrdí pro pozemský život 3:46
3. Bogovi od srebra 3:52The Stone
4. Unveiled Evil 3:12
total time14:52


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split with Front Beast (ep) (2007)
Split with Front Beast (ep) 1. Messages Written in Blood 6:36Front Beast
2. Graveyard Smell 5:30Inferno
total time12:06


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Split with Amalek (ep) (2007)
Split with Amalek (ep) 1. Predurceni k temnote a vítezství 2:59Inferno - Gold Tribute for Idea
2. Hymna války 4:08
3. Feuervogel 3:35Amalek - Feuervogel
4. Aus alten Tagen 2:35
total time13:17


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Uctívání Temné Zuřivosti (2008)
Uctívání Temné Zuřivosti 1. Intro - Nekonecné hlasy z temnoty 4:02
2. Když zima prichází 3:22
3. Vidím v plamenech tvou víru zkrze cerný kov 4:15
4. Uctívání temné zurivosti 3:43
5. Písen krve, ohne a odporu 1:48
6. Tyranie nesvatého umení 5:29
7. Apokalyptický ohen pro novou etapu života 5:05
8. Nejtemnejší, krvežíznivý 4:19
9. Ve vrave války 4:10
10. Peklo na zemi 3:51
11. Outro - Požitek ze smrti a pekla 1:59
total time42:03

HD cover
Lyrics

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Infernal Belief (2008)
Infernal Belief 1. Rituál temnoty 6:06Inferno
2. Pouta nenávisti 4:28
3. Tyranie 3:43
4. K smrti za zvuku ocelového pekla (Moonblood cover) 4:12
5. Awakened From the Eternal Rest 5:27Tundra
6. The Cabin Behind the Lake 3:44
7. Intermezzo 2:57
8. On a Cold October Morning 4:44
9. Sadismus (Slava Czechia version) 3:35
total time38:56


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Blood Poisoned by the Glorious Evil (2008)
Blood Poisoned by the Glorious Evil 1. Armia piekiel 3:53Winter Blasphemer
2. Przekleta krew 4:27
3. Uctíváni bezbohného kultu 3:26Inferno
4. Pochodem k vlastnímu pohrbu 3:01
total time14:47


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Live Plague (2008)
Live Plague 1. Intro / Fanatizován lidskou moderností 6:40Live at United Slavic Swords Fest, Belgrade 2005
2. Starý rád 4:17
3. Neživé stíny naší duše 5:17
4. Na znamení cerného rohu 3:42
5. Posedlí po svaté krvi 4:13
6. Ohnivé vize o upálení sveta 4:00
7. Géniové (Master's Hammer cover) 4:43
8. Krev za krev 7:18
total time40:10


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Through the Shadow of Deadly Sparks (2009)
Through the Shadow of Deadly Sparks 1. Hrbitovní pach 5:38Inferno
2. Démonické pozehnáni k smrti 6:09
3. Powrót Antychrysta 3:42Naburus
4. Noc Upadku Chrzescijanskich Wartosci 6:34
total time22:03


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Black Devotion (2009)
Black Devotion 1. Prolog 1:25
2. Superior Will 4:25
3. Whisper of Hope in Bloody Tears 4:55
4. Holy Poison 4:46
5. Eaten by Rats Forever 5:31
6. Loyality of Honour 1:50
7. Altar of Perversity 7:29
8. Message to Ages 3:50
9. Sign of Hell 5:11
10. Way to Illumination Lies in Darkness 5:12
11. Epilog 2:56
total time47:30


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Live Plague... from the Woods (2011)
Live Plague... from the Woods 1. Live Plague 2008 + Live From The Woods 2002 tape 1:23:22


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Fucking Funeral Attack 2006-2007 (2011)
Fucking Funeral Attack 2006-2007 1. Staré bezbožné emoce 5:00Staré Bezbožné Emoce 2006 bonus track
2. Demoniac Blessing To Death 6:33From split with Tundra 2006 ep
3. Pohanské mece 4:02From split with The Stone 2007 ep
4. Príliš hrdí pro pozemský život 3:46
5. Graveyard Smell 5:30From split with Front Beast 2007 ep
6. Predurceni k temnote a vítezství 3:10From split with Amalek 2007 ep
7. Hymna Války 3:04
total time31:05


10.0 / 10 (1 vote)

No reviews yet...
Share on MySpace
Omniabsence Filled By His Greatness (2013)
Omniabsence Filled By His Greatness 1. Pervasion... 2:19
2. The Firstborn From Murk 11:10
3. The Funeral of Existence 8:21
4. Revelations Through the Void 6:53
5. The Heretical Fissure of the Most Distant End 9:59
6. Metastasis of Realistic Visions 9:26
total time48:08

HD cover
Lyrics

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Live At Total War Festival (2016)
Live At Total War Festival 1. Intro
2. Whisper Of Hope In Bloody Tears
3. Altar Of Preversity
4. The Funeral Of Existence
5. The Firstborn From Murk
6. Hell On Earth
7. Holy Poison
8. Slavic Spirit Forest

HD cover

No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Gnosis Kardias (of Transcension and Involution) (2017)
Gnosis Kardias (of Transcension and Involution) 1. The Innermost Disillusion
2. Abysmal Cacophony
3. Upheaval of Silence
4. Ω ≻ 1 (Oscillation in Timelessness)
5. Gate-eye of Fractal Spiral
6. Orison for the Baneful Serpent


No votes yet...

No reviews yet...
Share on MySpace
Compilations

Proti Všem
Proti Všem
Scream of the Eastern Lands
Scream of the Eastern Lands
United In Hell
United In Hell
Voices of the Underground IV
Voices of the Underground IV
World Domination 3
World Domination 3
Add Album

---Info---

> From Czech Republic
Add Info

Bands Stats Forum Email

Inferno

Last update: 03/01/17