Inferno Czech Republic
Uctívání Temné Zuřivosti
1. Intro - Nekonečné Hlasy Z Temnoty2. Když Zima Přichází

To duševní chladné ticho
to království sněhu a ledu,
ten odvěký boj člověka
s posledním obdobím roku.

Ty hrdé nezlomné dějiný mrazu
a vnitřní síla moravských hor,
ty ohromné pláně a majestátné lesy,
ten přirozený cyklus, tlukot jádra země.

Paprsky slunce
uvězněné v řetězech ledu,
ten opakující se koloběh v životě.

Otevírající inspiraci temným myšlenkám vlastního bytí,
ta eopcha a prostor v čase,
umožňující přehodnotit zákony světa,
k dávno zapomenutým kulturám zničné tíhou kříže.


3. Vidím V Plamenech Tvou Víru Zkrze Černý Kov

Krvavá vize padlého impéria,
poslední tragedie a definitivní konec.
Osvícen k cestě krve a ohně,
pro věčnost zřekneme jse lidskoti.

Opovržení ke křížy, pohrdání časem v životě,
vlk proti ovcy, hrdost proti pokoře.
Uctívání své krutosti v duši,
nejčiščí podstata kultu zla
a forma zkázy k bídným hodnotám
a falešný svět duchovní bídy.

Uvidím v plamenech tvou víru,
svou krutost jenž žije z tvé krve.
Mé sny o nadvládě nad světem,
pro nekonečné uvolnění uvnitř duše.

Můj sen o tvé řísi
teď krvácím tvou krví.
vezmy k srdci mé ostří a bodni vždy� život je věčný.

Miluji když pomalu krvácíš,
já vnímám tvou bolest skrze mou víru.
Vychutnávám ten pocit tvé bezmoci,
chci věřit, že nikdy nevstaneš z mrtvých.

Tvé tělo ucítí chladnou zem,
oheň tě stmelí v popel co živí půdu.
My staneme jse tím nástrojem a katem,
neb black metal je zbraň v našich rukou!


4. Uctívání Temné Zuřivosti

Ta symfonie andělů smrti.
Ta jednotná nenávist a vůle
Pokořit jednou provždy svět
a přivést k životu
království ohně a síly.

Ta zhoubná temná zuřivost,
co zhasíná životy v jednom okamžiku.
Nositelům řádu božího slunce
a žhne ty falešné modly úpadky.

V tom kruhu monumentálního zla,
obřadní ohně co probouzejí.
Ty nesmrtelné představy,
tu odvěkou vlčí tvář člověka od kořenů.

Nyní a teď poslední třesk a záblesk
a vzplanutí pocitů nejčernějších.
Oddanost a vnitřní křik srdce,
apokalypsa a touha zmocnit jse,
všech černých vizí uvnitř sebe.

Rozdvojení mysly a trýznění těla,
duševní zkrat a pocit hrdosti.
Exhumace vlastní identyty,
pro svět tam odněkud zdola,
pro požitek smrti.


5. Píseň Krve, Ohně A Odporu

Slyšíš tu píseň té věčné svobody,
tu odvěkou hrdost všech slovanských zemí.
Tu nespoutanou krutost a odpor ke kříži,
tu jednotu, tu svobodu, tu víru.

Ty pohanské kořeny, tu matku přírodu,
ty majestátné lesy a pláně
tu velkou Evropu, v srdci světa,
tu nenávist k falešným hodnotám
tu nenávist ke kříži...


6. Tyranie Nesvatého Umění

Naslouchej řevu své černé duše,
té smuteční písni svobody.
Mentální šílenství je cestou,
jak nebýt pokořen křížem.

Temná krutost je exploze života
a v obřadním kruhu
pozřeme tvé tělo.

My probudíme plameny k tanci,
naše nenávist vede k nekonečnu.
Duch války plíží se jak mlha,
co pokryje zem tisíciletých křivd.

V životě válkou spojení
vnímáme čerň umění.
Po smrti pochopíme pravdu z dola,
neprojdeme nikdy skrze světlo zbožnosti.
Touha poznání je náš duševní kolaps!

Poprvé a naposled prostoupíme tou branou,
na věčnost pokrevně spjat s temnotou.
Dát prostor síly moci a vládě
a uměním promlouvat k tisícům.

Nesvaté těleso je existence bytí,
černý kov je pěstí ve tváři boží.
Zuřivý odpor, morová nákaza
a zástupy temné identity.


7. Apokalyptický Oheň Pro Novou Etapu Života8. Nejtemnejší, Krvežíznivý9. Ve Vřavě Války10. Peklo Na Zemi

Kostely v pekelném ohni
Oltáře od krve
zlomené křesťanské křiže
A svati lidé bez duše

Bilé ovce na kusy rozsekané
Hlavy svatých otců na kopi nabodané
Jeptisky z kláštera vyhnané
A na chátrajicich hrobech zneuctené

Svaté pismo spálené
Rová epocha začiná
Peklo na zem vstupuje
A vše svaté musi byt zničeno

Já se ti stavim na odpor
Já poslal ďábla na zem
Já budu twým pánem
A ty budeš mým otrokem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvýn katem
Ty prase křesťanské
Kvůli tobé jsem poslal peklo na zem

Ty budeš usmrcen
Já budu tvým katem


11. Outro - Požitek Ze Smrti A PeklaAdramelech – Vocal
Pentaroth – Bass
Belphegor – Drums
Azazel – Guitars


Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial