Månegarm
Urminnes Hävd - The Forest Sessions1. Intro


2. Himmelsfursten

Ett ljungande vitt sken över himmelens valv
Oväderstid, höstetid
Ett rungande himlaspel råder i ovan
Okynnestid, mörkertid

Vagnens hjul maler fram
genom ett blixtrande hav
Från ovan blickar han ned
Åskans herre … Asa-Tor

I vredesfärd över himlens hav med bockarna i för
Hammartid, hednatid
Frustande i vredesmod svingar han jättars bane
Hednatid, hammartid

Vagnens hjul maler fram
genom ett blixtrande hav
Från ovan blickar han ned,
den rödskäggige, människors vän
Troll och jättar ryser, i märg, ben och sten
Gömmer sig undan himmelsfursten
Åskans herre … Asa-Tor

---
English translation
"The Lord Of Thunder"

A fulminating light across the vault of the sky
Time of storm, time of autumn
A resounding display of heaven prevailing in the high
Time of mischief, time of darkness

The wheels of the carriage revolve on
Through a flashing sea
From above he looks down
The Lord of Thunder... Asa-Thor

In a flight of fury across the vault of heaven with the bucks leading
Time of the hammer, time of the heathen
Roaring with rage he wields the Bane of giants
Time of the heathen, time of the hammer

The wheels of the carriage revolve on
Through a flashing sea
From above he looks down
The Red-Bearded, friend of men
Trolls and giants shiver
In marrow, bone, and stone
Hide away from the Lord of Thunder
The Lord of Thunder... Asa-Thor


3. Utfärd

Ett sista horn jag bjuder er som vidare skall
Till oråd som väntar uti okänt land

Ett sista fat jag bjuder er som vidare skall
Till ära som väntar uti okänt land

Ni räds ej spjutet och valkyriors famn
Vi som födda är under nordstjärnans glans

Ni räds ej tunga eller fienders tand
När vi fäller dem, under björnens dans

Först dricker vi Enögas full
För seger drucko vi två
Nio är världarna som fyller oss
I viking vi går …

Hem och härd lämnar vi
Farväl till de små
Släpper den vänaste hand
I viking vi går …

Först dricker vi Enögas full
För seger drucko vi två
Nio är världarna som fyller oss
I viking vi går …

---
English translation
"Setting Out"

One final tankard I offer you who shall go forth
To treacherousness waiting in the lands unknown

One final barrel I offer you who shall go forth
To glory waiting in ports unknown.

You do not fear the spear of the embrace of valkyries
We who are born under the brilliance of the north star

You do not fear tongue or enemies' teeth
When we bring them down during the bear's dance

First we drink to One-Eye, to victory we drink two, nine are the worlds that fill us,
To battle we go...

Home and hearth we leave, farewell to the little ones, let the fairest hand go, To battle we go...

First we drink to One-Eye, to victory we drink two, nine are the worlds that fill us,
To battle we go...


4. Älvatrans

Se om natten, ett töcken så blekt
Svallande toner vid vattnets rand

Böljande själar, som vaggad i trans
Slukad av sinnen, driven in i älvors dans

Dragen ned i uråldrig trans
till älvors förnöjda tjut

”I natt skall du dansa tills fötterna blö’r
Bryter du ringen blir det natten du dör …”

---
English translation
"Elven Trance"

Behold at night time a palid haze...
Surging notes at the rim of the water

Billowing souls like being lulled into trance...
Devoured by minds
Driven into the elven trance...

Pulled down into ancient trance
To the gleeful howls of elves...

"Tonight you shall dance till your feet bleed
If you break the ring, this will be the night when you die..."


5. Hemkomst

Slitna segel spelar i vind
Ögon, trötta att se, speglar en sorg i flammornas sken

Fallen i främmande land
En far, en son, en kvinnas man

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

På en bädd av löv till hemmets härd,
till hemmets härd bärs han fram
Till barnens gråt lämnar han,
lämnar han sin hamn

---
English translation
"Homecoming"

Worn sails play in the wind...
Eyes tired with seeing, reflect a sadness in the glow of flames...

Fallen in foreign land, a father, a son, a woman's man...

On a bed of leaves to the hearth of his home he is carried... To the crying of children he leaves his guise...


6. Döden

Ovan månljusa tallkronors rand
Ur stjärnbeströdda djup
I natt rider döden, på sin järnskodda best

Som ett svart moln i flykt
följer hans vingade hov
de som bådar om ett slut
Sveper moltyst fram

Spränger fram genom den kalla natten
Malströmmar kring hovarnas stål
Ledsagar de dömdas själar, vars sand runnit ut

Härförare in i oändlighet
Bringare av evig frid, smärtans förlösare
Väktare av tid

En iskall vind från himmelens djup
Tre är slagen på min dörr
Kallt är hans bleka grin
Ett sista korn faller mot timglasets botten
I natt rider jag med döden
Tar min plats i hans hov

Ovan månljusa tallkronors rand
Ur stjärnbeströdda djup
I natt rider döden, på sin järnskodda best

Som ett svart moln i flykt
följer hans vingade hov
de som bådar om ett slut
Sveper moltyst fram

En iskall vind från himmelens djup
Tre är slagen på min dörr
Kallt är hans bleka grin
Ett sista korn faller mot timglasets botten
I natt rider jag med döden
Tar min plats i hans hov

En iskall vind från himmelens djup
Tre är slagen på min dörr
Kallt är hans bleka grin
Ett sista korn faller mot timglasets botten
I natt rider jag med döden
Tar min plats i hans hov

---
English translation
"Death"

Over the skylone of moonlit pinetree crowns
From star-scattered depths
Tonight Death rides
On his iron-shod beast

Like a black cloud in flight
His winged hoof follows
They who portend an ending
Sweep along silently

Rides through the cold night
Maelstroms about the steel of the hooves
Guides the doomed spirits
Whose sand has run out

Commander into infinity
Bearer of eternal peace
Reliever of pain
Watchman of time

An ice cold wind
From the depths of heaven
Three are the raps on my door
Cold is His pale grin
One last grain of sand falls
To the bottom of the hourglass
Tonight I ride with Death
Take my place at his court


7. Vaggvisa

En isande vind
far fram genom skog och dalars hem
Fryser ben och märg
Krossar drömmar, rövar dem

Sov nu, lilla vännen min
Dröm ett litet sinnes drömmar
Vid elden stillhet råder
Här ditt folk vakar över dig

Men i forna seders mull gror livets frö igen

Hör nu vargen yla, kallar på sin sort
Inget svar i vinden ges
Hans släkte nu fördrivits bort

Livets tråd nu tvinnas
Må din väv bli seg och stark
Ty hårda tider stundar
Livets rötter kämpar i frusen mark

Men i forna seders mull gror livets frö igen

---
English translation
"Lullaby"

An ice cold wind blows through forests and home of valleys freezes bone and marrow crushes dreams, robs them...

Sleep now, my little friend dream the dreams of a small mind it is quiet by the fire your people watch over you...

But in the soil of old customs the seed of life grows again...

Now hear the wolf howl calling its kind there is no answer in the wind his kin now driven away...

The thread of life is twined may your weave be tough and strong for hard times await the roots of life struggle in frozen ground...

But in the soil of old customs the seed of life grows again...

Lyrics in plain text formatMain Page Bands Page Links Statistics Trading list Forum Email Zenial