Sort Vokter

Bands Stats Forum Email

Folkloric Necro Metal (1996)
Folkloric Necro Metal 1. Kveldstimer 5:08
2. Langs stier uten ende 2:20
3. Grålysning 4:04
4. Fra kilden til tjernet 3:44
5. Tårers sang 2:00
6. Hatefulle tanker ut i natten 3:24
7. Ni gygrer / nattjakt 2:47
8. Bak to lysende øyne 2:58
9. Sønn av skyggers skygge 3:09
10. Fjellstev 8:05
total time37:39

HD cover

8.7 / 10 (25 votes)

5 reviews


8.7 / 10 (25 votes)

5 reviews

Add Album

---Info---

> From Norway
> Members are:
Ildjarn - now in Thou Shalt Suffer, was in Emperor
Nidhogg / Henkik Mobius
Tvigygre
Heiinghund
> "Sort Vokter" means "Black Guard"
Add Info

Bands Stats Forum Email

Sort Vokter

Last update: 07/01/21